Denisa Kollarová & Anna van Lingen

close

BB Můžete nám říci něco o tom, jak vznikaly Nástroje pro fantazii?
DK & AvL Projekt, který se zabývá Aldem van Eyckem a jeho hřišti, vyplynul z toho, že jsme cítily velký propad v oblasti designu dětských hřišť právě od doby Alda van Eycka. Prohlížely jsme si katalogy s dětskými hřišti, jaká se dnes obvykle staví, a měly jsme pocit, že by bylo potřeba dnešní pojetí hřišť analyzovat, porovnat a podrobit kritice. Když jsme s projektem začínaly, nemohly jsme najít žádnou jinou publikaci, která by se konstruktivním způsobem věnovala této otázce. Tomuto důležitému tématu se nikdo dostatečně nevěnoval a my jsme tak měly motivaci pustit se do debaty s každým, koho to zajímá. Pracovaly jsme spolu už během studia na Rietveld Academie a naše spolupráce tak nějak přirozeně pokračovala i po absolventské výstavě, především díky projektu Sedmnáct hřišť – Aldo van Eyck.

BB Proč jste se začaly zajímat o architekturu Alda van Eycka a konkrétně o jeho návrhy dětských hřišť? Co vás na nich zaujalo?
DK & AvL Hledaly jsme projekt, který by nám byl blízký a který by byl propojen s výchozími body naší osobní kreativity. Hřiště je pro nás místo, kde se objevuje tvořivost, podporuje představivost a kde se vymýšlí hry, kde je dítě považováno za občana města. Od začátku jsme se obě zamilovaly do estetických kvalit hřišť Alda van Eycka při pohledu z perspektivy města Amsterdamu. Lidskost jeho návrhů a schopnost oslovit každého, od malých dětí po všechny generace, pro nás byla velmi inspirativní. Když jsme se dívaly na naše předchozí práce, zjistily jsme, že mnoho pro nás velmi zajímavých prvků – architektura, veřejný prostor, urbanismus – perfektně zapadá do koncepce designu van Eyckových hřišť. V průběhu let vytvořil van Eyck síť více než sedmi set dětských hřišť rozesetých po celém městě, aby dětem poskytl jejich vlastní rozpoznatelný prostor. Z těchto stovek hřišť už dnes naleznete jen několik zbývajících herních prvků. Záleželo nám na tom, aby tato změna neproběhla nepozorovaně, což bylo skvělým výchozím bodem našeho projektu.

BB Jak tento projekt, který jste připravily pro Off program, zapadá do širšího rámce vaší práce? Pracujete na něčem podobném?
DK & AvL Filozofie Alda van Eycka byla skvělým výchozím bodem, ale ponechaly jsme si svobodu vytvářet nové a autonomní práce. S každým novým projektem hledáme nový způsob, jak šířit naše poslání a experimentovat s novými formami jeho prezentace široké veřejnosti. Náš projekt tvoří mnoho různých médií – publikace, video, zvukové experimenty, přednášky, ilustrace. Nedávno jsme dostaly zadání na výstavy a do veřejného prostoru, což je pro nás vždy velká výzva. Pokaždé, když je to možné, se snažíme spolupracovat s dalšími umělci, architekty a designéry, protože to přináší úplně nové vnímání projektu.

BB Letošní ročník brněnského bienále reaguje na proměny a stav současného grafického designu; jeho množství, rozmanitost, neurčitost a zdánlivou povrchnost. Dokázaly byste identifikovat některé výchozí předpoklady, aktuální témata nebo motivace současného grafického designu?
DK & AvL Abychom byly upřímné, současný grafický design příliš nesledujeme. Možná bychom mohly na otázku lépe reagovat, kdybychom se zaměřily na stav současné architektury, designu dětských hřišť a na otázky veřejného prostoru. Velké množství času trávíme čtením knih a vyhledáváním literatury, kterou si chceme přečíst, takže se snažíme netrávit u počítače více času, než je nutné. Offline surfujeme více než online. Grafický design využíváme jako naléhavý způsob, jak ostatním sdělit, co podle nás chybí, a jako prostředek, jak zkoumat, hrát si a podněcovat debatu. Snažíme se zachovávat zdravou rovnováhu mezi zábavou při vlastní tvorbě a zodpovědností, kterou projekt vyžaduje. Grafický design je velmi svobodný, a má proto potenciál ovlivňovat společenské otázky a působit politicky. Bylo by škoda toho nevyužít.

Denisa Kollarová (SK)

Denisa Kollarová žije a pracuje v Amsterdamu, kde začala po absolvování Gerrit Rietveld Academie v roce 2013 spolupracovat s Annou van Lingen. Zajímá se o důsledky chátrání, veřejný prostor, sociální architekturu, urbanistiku a městskou utopickou architekturu. Výsledkem její neutuchající zvědavosti je řada knih, výstav a přednášek. K právě probíhajícím projektům patří Seventeen Playgrounds, Under My Own Construction of Ruins a Migration of Form.

Anna van Lingen (NL)

Grafická designérka Anna van Lingen se zabývá řadou autorských projektů zaměřených na urbanismus, architekturu a stárnutí měst a budov. V současnosti úzce spolupracuje s Denisou Kollárovou na projektu, jehož cílem je studium dětských her a prostoru pro hry. Počátkem roku 2016 svůj výzkum zúročily v knize Seventeen Playgrounds, průvodci dětskými hřišti vybudovanými v centru Amsterdamu podle návrhu Alda van Eycka, který vydalo nakladatelství Lecturis. Anna van Lingen v roce 2013 absolvovala na Gerrit Rietveld Academie a dnes žije a pracuje v Amsterdamu.

Noviny

Představení spolutvůrců 27. ročníku Bienále Brno, autorů jeho výstav, porot a účastníků sympozia formou krátkých rozhovorů.

TIRÁŽ

Rozhovory a grafická úprava: Radim Peško Radim Peško (1976) je grafický designér žijící a pracující v Londýně. Ve své práci se zaměřuje na tvorbu písem, publikací, vizuálních identit a je také iniciátorem výstavních projektů spojených s grafickým designem. V roce 2010 založil a řídí digitální písmolijnu RP Digital Type Foundry a jeho písma v současné době používá řada jednotlivců a institucí po celém světě. Mezi jeho další aktivity se řadí práce pro Moravskou galerii v Brně, Secession ve Vídni nebo Bedford Press v Londýně. Podílel se mimo jiné na identitách Boijmans Van Beuningen Museum v Rotterdamu, Stedelijk Museum v Amsterdamu, Aspen Art Museum, Fridericianum či Berlin Biennale 8. Účast na výstavách zahrnuje Graphic design in production, Minneapolis/New York, nebo Graphic Design Worlds v Triennale Design Museu v Miláně. Pravidelně spolupracuje s Kateřinou Šedou na výtvarných projektech a knihách. Byl hostujícím lektorem na Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu, École nationale supérieure des beaux-arts v Lyonu, ÉCAL v Lausanne, HFK v Brémách, KISD v Kolíně nad Rýnem, Sint-Lucas v Gentu či University of Seoul v Koreji. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně., Tomáš Celizna Tomáš Celizna (1977) se věnuje grafickému designu zejména ve spojení s novými technologiemi. Prostřednictvím Fulbrightova stipendia (2006) absolvoval studium grafického designu na Yale University School of Art v New Haven (MFA, 2008). V současné době žije a pracuje jako nezávislý designér v Amsterdamu, kde také působí jako lektor grafického designu na Gerrit Rietveld Academie. Spolupracuje mimo jiné s OASE Journal for Architecture, s Královskou akademií umění v Haagu, Sandberg Instituut, Amsterdam, a Museum of Contemporary Art Chicago. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu Brno., Adam Macháček Adam Macháček (1980) je grafický designér. Po studiích na VŠUP, Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu a ÉCAL v Lausanne spoluzaložil v roce 2004 studio Welcometo.as, od roku 2011 je členem kolektivu 201∞ Designers. Zabývá se především navrhováním knih, výstavních katalogů, ilustrací a identit. Spolupracoval mimo jiné s Moravskou galerií v Brně, Théâtre de Vevey (sezóny 2003–2012), Galerií Rudolfinum, San Francisco Museum of Modern Art, Chronicle Books, Editions Pyramyd, Památníkem národního písemnictví, Domem umění města Brna, California College of the Arts, Airbnb a dalšími. Pro Bienále Brno inicioval a připravil výstavy Work from Switzerland (2004) a From Mars (2006, spolu s Radimem Peškem). Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně. Žije a pracuje v Berkeley.
Překlady a jazyková spolupráce: Alena Benešová, Kateřina Tlachová
Produkce: Miroslava Pluháčková
Tisk: Tiskárna Helbich s. r. o.
Náklad: 2000

  1. vydání
    Vydala Moravská galerie v Brně, 2016