Emily King

close

BB Jaký je váš vztah ke grafickému designu z pozice spisovatelky?
EK Jsem historik, který se minul povoláním. Přitahují mne historické příběhy, ale neumím je napsat, ba ani moc dobře vymyslet bez obrázků. Zajímá mne víc design než umění, protože hraje větší roli v příbězích, které mne zajímají.

BB Co vyvolalo váš zájem konkrétně o typografii?
EK V roce 1993 mi bylo nabídnuto stipendium pro doktorandské studium předmětu vztahujícího se k designu a digitální technologii. Tehdy mne překvapilo, že technologie revolucionizovala komerční typografický design. Měla jsem přátele grafiky, kteří soutěžili, kdo první použije nový font, zatímco společnosti používající tradiční typografii krachovaly jedna po druhé. Tehdy probíhaly ‚fontové války‘, veliká debata mezi především americkými grafickými designéry, mezi těmi, kdo dávali přednost vlastnímu výrazu, a těmi, kdo věřili v sebezapření. Tenkrát to bylo opravdu vzrušující téma.

BB Ve vaší recenzi 26. brněnského bienále 2014 publikované ve Frieze 167 jste napsala: „I když by se dalo tvrdit, že 26. ročník se nijak dramaticky nepouštěl na nová geografická území, udělal obrovský krok vpřed už jen tím, že přerušil cyklus profesních blahopřání vlastní osobě.“
Jak se díváte na akce, jako je brněnské bienále, jakou roli by měly hrát vůči grafickému designu, a vůči společnosti jako takové?
EK Myslím, že by měly být příležitostí pro grafiky, aby se setkávali a společně přemýšleli o tom, co dělají a proč to dělají, a současně by měly poskytovat možnost veřejnosti přemýšlet o stejných věcech s nimi. Měly by to také být příležitosti dozvědět se něco nového – proto moje poznámka o geografických územích. Je ostuda, když každá akce pro grafiky shromáždí tytéž lidi, ať už se koná kdekoliv. Do jisté míry se mezi takové lidi počítám také.

BB Co si myslíte o výstavách grafického designu, především v galeriích?
EK Tím, že umístíte grafický design do galerie, požadujete od něj, aby upoutal jiný druh pozornosti než ve své běžné funkci. Můžete ho uvést do souvislosti s jinými díly téhož grafika (monografické výstavy jsou nejběžnější formou výstav grafického designu), nebo do kontextu podobných děl či věcí, které jsou svázány jen velmi volně (někdy je dobré nechovat se přesně podle očekávání, nejen veřejnosti, ale i vás samých). Ať už je váš přístup jakýkoliv, když umístíte grafický design do galerie, musíte dbát na to, aby změna místa, kde se s ním lidé obvykle setkávají, byla inteligentní a měla smysl. Při vystavování grafického designu se od kurátora očekává, že na toto téma vrhne nové světlo.
K tomu musím dodat, že miluji transformaci, když se něco promění ze starého časopisu žloutnoucího na polici ve vaší knihovně na něco, co uchopíte v bílých rukavičkách opatrně za krajíček, abyste této vzácnosti neublížili.

BB Tento ročník brněnského bienále reaguje na proměny a stav současného grafického designu, jeho množství, rozmanitost, nepřehlednost a zdánlivou povrchnost. Dokázala byste definovat některé základní parametry, aktuální témata nebo motivace současného grafického designu?
EK Obávám se, že k tomu vám fundovaně nemohu sdělit nic. Jsem perfektní publikum pro toto bienále. Velmi se zajímám o grafický design a opravdu ráda bych se dozvěděla něco nového a byla zas o kousek moudřejší.
Příspěvek Emily King, klíčové slovo Heat (Zápal), naleznete spolu s dalšími texty v katalogu 27. Bienále Brno.

Emily King (GB)

Emily King žije v Londýně a je historička designu se specializací na grafický design. Vystudovala filozofii a ekonomii, magisterský titul získala v oboru historie designu s diplomovou prací o filmových titulcích; ve svém PhD se zaměřila na design písma v kontextu digitální revoluce. Od té doby píše, připravuje výstavy a příležitostně také přednáší. Mezi její publikace patří monografie o Peteru Savilleovi, M/M Paris a o legendě mezi art directory padesátých let Robertu Brownjohnovi. Z výstav uveďme Quick, Quick, Slow: graphic design and time’, kterou kurátorsky připravila pro lisabonské bienále designu Experimenta, a samostatné přehlídky Alana Fletchera a Richarda Hollise. Přispívá do různých časopisů, mimo jiné do Frieze, The Gentlewoman, Plant a Apartamento. Postupně rozšiřuje významovou sféru svého zájmu o design, takže její současné projekty se týkají i jídla, vůní, odívání a literatury.

Noviny

Představení spolutvůrců 27. ročníku Bienále Brno, autorů jeho výstav, porot a účastníků sympozia formou krátkých rozhovorů.

TIRÁŽ

Rozhovory a grafická úprava: Radim Peško Radim Peško (1976) je grafický designér žijící a pracující v Londýně. Ve své práci se zaměřuje na tvorbu písem, publikací, vizuálních identit a je také iniciátorem výstavních projektů spojených s grafickým designem. V roce 2010 založil a řídí digitální písmolijnu RP Digital Type Foundry a jeho písma v současné době používá řada jednotlivců a institucí po celém světě. Mezi jeho další aktivity se řadí práce pro Moravskou galerii v Brně, Secession ve Vídni nebo Bedford Press v Londýně. Podílel se mimo jiné na identitách Boijmans Van Beuningen Museum v Rotterdamu, Stedelijk Museum v Amsterdamu, Aspen Art Museum, Fridericianum či Berlin Biennale 8. Účast na výstavách zahrnuje Graphic design in production, Minneapolis/New York, nebo Graphic Design Worlds v Triennale Design Museu v Miláně. Pravidelně spolupracuje s Kateřinou Šedou na výtvarných projektech a knihách. Byl hostujícím lektorem na Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu, École nationale supérieure des beaux-arts v Lyonu, ÉCAL v Lausanne, HFK v Brémách, KISD v Kolíně nad Rýnem, Sint-Lucas v Gentu či University of Seoul v Koreji. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně., Tomáš Celizna Tomáš Celizna (1977) se věnuje grafickému designu zejména ve spojení s novými technologiemi. Prostřednictvím Fulbrightova stipendia (2006) absolvoval studium grafického designu na Yale University School of Art v New Haven (MFA, 2008). V současné době žije a pracuje jako nezávislý designér v Amsterdamu, kde také působí jako lektor grafického designu na Gerrit Rietveld Academie. Spolupracuje mimo jiné s OASE Journal for Architecture, s Královskou akademií umění v Haagu, Sandberg Instituut, Amsterdam, a Museum of Contemporary Art Chicago. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu Brno., Adam Macháček Adam Macháček (1980) je grafický designér. Po studiích na VŠUP, Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu a ÉCAL v Lausanne spoluzaložil v roce 2004 studio Welcometo.as, od roku 2011 je členem kolektivu 201∞ Designers. Zabývá se především navrhováním knih, výstavních katalogů, ilustrací a identit. Spolupracoval mimo jiné s Moravskou galerií v Brně, Théâtre de Vevey (sezóny 2003–2012), Galerií Rudolfinum, San Francisco Museum of Modern Art, Chronicle Books, Editions Pyramyd, Památníkem národního písemnictví, Domem umění města Brna, California College of the Arts, Airbnb a dalšími. Pro Bienále Brno inicioval a připravil výstavy Work from Switzerland (2004) a From Mars (2006, spolu s Radimem Peškem). Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně. Žije a pracuje v Berkeley.
Překlady a jazyková spolupráce: Alena Benešová, Kateřina Tlachová
Produkce: Miroslava Pluháčková
Tisk: Tiskárna Helbich s. r. o.
Náklad: 2000

  1. vydání
    Vydala Moravská galerie v Brně, 2016