Jean-Marc Klinkert

close

BB Můžeš nám říci něco o vzniku svého projektu? Odkud se ten nápad vzal?
JMK Jsem učitel typografie na bruselské škole La Cambre. V Bruselu jsem už uspořádal několik výstav a konferencí o grafickém designu a typografii.
Kustomizované písmo je specifickým oborem typografie. Široká veřejnost díky němu může porozumět designu znaků, se kterými se stále častěji setkává (viz značky obuvi, aut, muzeí…).

BB Jakou roli hrají kustomizované fonty ve tvé vlastní designové praxi?
JMK Pokud to jde, jsem moc rád, když můj projekt může mít svou vlastní typografii. Mám pak širší možnosti jeho personalizace a můžu jej lépe přizpůsobit na míru klientovi. Klient má možnost odlišit se od konkurence. Problém ale je, že v Belgii se na typografii často nedostává peněz z rozpočtu.

BB Jak tento projekt, který jsi připravil pro Off program, zapadá do širšího kontextu tvé práce? Pracuješ teď na něčem podobném?
JMK Jako učitel denně vytvářím znaky a sleduji práci různých designových studií, které se zabývají tvorbou fontů. Ve své práci neustále pracuji s novými fonty.

BB Tento ročník brněnského bienále reaguje na stav a proměny současného grafického designu – jeho množství, rozmanitost, neurčitost a zdánlivou povrchnost. Dokázal bys určit nějaké základní vlastnosti, aktuální témata nebo motivace dnešního grafického designu?
JMK Myslím, že v 90. letech bylo jednodušší klasifikovat grafiku podle žánru. Viz kniha Typography Now: The Next Wave, kterou vydalo nakladatelství Booth-Clibborn. V současnosti se grafika dotýká a prolíná se s jinými médii. Dnešní žánry se mnohem obtížněji klasifikují. Konkrétní grafický styl dnes zastarává mnohem rychleji než dřív. Je to trochu jako s hudebními styly…

Jean-Marc Klinkert (BE)

Jean-Marc Klinkert (1969) absolvoval studia vizuálního designu a typografie na École nationale supérieure des Arts visuels de La Cambre (ENSAV) v Bruselu. Působí jako nezávislý grafický designér, převážně se zaměřením na oblast kultury. Spolu s Dirkem Segersem se podílel na organizaci konference Lick my type a představil se na typografických a knižních výstavách. Od roku 2005 učí na katedrách vizuálního designu a typografie na ENSAV.

Noviny

Představení spolutvůrců 27. ročníku Bienále Brno, autorů jeho výstav, porot a účastníků sympozia formou krátkých rozhovorů.

TIRÁŽ

Rozhovory a grafická úprava: Radim Peško Radim Peško (1976) je grafický designér žijící a pracující v Londýně. Ve své práci se zaměřuje na tvorbu písem, publikací, vizuálních identit a je také iniciátorem výstavních projektů spojených s grafickým designem. V roce 2010 založil a řídí digitální písmolijnu RP Digital Type Foundry a jeho písma v současné době používá řada jednotlivců a institucí po celém světě. Mezi jeho další aktivity se řadí práce pro Moravskou galerii v Brně, Secession ve Vídni nebo Bedford Press v Londýně. Podílel se mimo jiné na identitách Boijmans Van Beuningen Museum v Rotterdamu, Stedelijk Museum v Amsterdamu, Aspen Art Museum, Fridericianum či Berlin Biennale 8. Účast na výstavách zahrnuje Graphic design in production, Minneapolis/New York, nebo Graphic Design Worlds v Triennale Design Museu v Miláně. Pravidelně spolupracuje s Kateřinou Šedou na výtvarných projektech a knihách. Byl hostujícím lektorem na Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu, École nationale supérieure des beaux-arts v Lyonu, ÉCAL v Lausanne, HFK v Brémách, KISD v Kolíně nad Rýnem, Sint-Lucas v Gentu či University of Seoul v Koreji. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně., Tomáš Celizna Tomáš Celizna (1977) se věnuje grafickému designu zejména ve spojení s novými technologiemi. Prostřednictvím Fulbrightova stipendia (2006) absolvoval studium grafického designu na Yale University School of Art v New Haven (MFA, 2008). V současné době žije a pracuje jako nezávislý designér v Amsterdamu, kde také působí jako lektor grafického designu na Gerrit Rietveld Academie. Spolupracuje mimo jiné s OASE Journal for Architecture, s Královskou akademií umění v Haagu, Sandberg Instituut, Amsterdam, a Museum of Contemporary Art Chicago. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu Brno., Adam Macháček Adam Macháček (1980) je grafický designér. Po studiích na VŠUP, Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu a ÉCAL v Lausanne spoluzaložil v roce 2004 studio Welcometo.as, od roku 2011 je členem kolektivu 201∞ Designers. Zabývá se především navrhováním knih, výstavních katalogů, ilustrací a identit. Spolupracoval mimo jiné s Moravskou galerií v Brně, Théâtre de Vevey (sezóny 2003–2012), Galerií Rudolfinum, San Francisco Museum of Modern Art, Chronicle Books, Editions Pyramyd, Památníkem národního písemnictví, Domem umění města Brna, California College of the Arts, Airbnb a dalšími. Pro Bienále Brno inicioval a připravil výstavy Work from Switzerland (2004) a From Mars (2006, spolu s Radimem Peškem). Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně. Žije a pracuje v Berkeley.
Překlady a jazyková spolupráce: Alena Benešová, Kateřina Tlachová
Produkce: Miroslava Pluháčková
Tisk: Tiskárna Helbich s. r. o.
Náklad: 2000

  1. vydání
    Vydala Moravská galerie v Brně, 2016