Denisa Kollarová & Anna van Lingen

Nástroje pro fantazii

zavřít

My – Denisa Kollarová a Anna van Lingen – žijeme v době, které chybí důmyslně vybudovaná hřiště. To, co vidíme, se nám nelíbí. Copak jsme se my – osoby s rozhodovací pravomocí ve městech, architekti, designéři, rodiče, přátelé – zapomněli dívat se na věci kriticky? Vždyť tolik architektů, umělců a filozofů už v minulosti prokázalo, že hřiště může být mnohem víc než jen náhodně rozestavěné standardizované plastové objekty objednané po prolistování katalogu dodavatelských firem.

Máme právo na veřejný prostor, na hraní, na hřiště! Nástroje pro fantazii se inspirují filozofií designu holandského architekta Alda van Eycka. Projekt se zaměřuje na design hřišť a pracuje s různými médii: publikace, cyklus přednášek, původní převzatá prolézačka od Van Eycka a autorské video realizované ve spolupráci s Rijksmuseem.

Van Eyckův mimořádný design ovlivnil celé generace dětí, které si hrály v Amsterdamu. Van Eyck po druhé světové válce zasvětil život tomu, že po celém městě vybudoval síť čítající více než sedm set hřišť, a poskytl tak dětem jejich vlastní rozpoznatelné panství. Dnes z nich zůstalo už jen několik herních prvků. Důležitým aspektem návrhů Alda van Eycka je jeho snaha stimulovat dětskou fantazii a důvtip, což se projevuje na abstraktních tvarech jeho herních prvků.

seventeenplaygrounds.com

Akce vznikla díky podpoře Creative Industries Fund NL

Tato akce je součástí Off Programu – otevřeného prostoru věnovaného workshopům, intervencím a jiným oborovým prezentacím. Za obsah akce ručí její autoři. Změna programu vyhrazena.

Denisa Kollarová (SK)

Denisa Kollarová žije a pracuje v Amsterdamu, kde začala po absolvování Gerrit Rietveld Academie v roce 2013 spolupracovat s Annou van Lingen. Zajímá se o důsledky chátrání, veřejný prostor, sociální architekturu, urbanistiku a městskou utopickou architekturu. Výsledkem její neutuchající zvědavosti je řada knih, výstav a přednášek. K právě probíhajícím projektům patří Seventeen Playgrounds, Under My Own Construction of Ruins a Migration of Form.

Anna van Lingen (NL)

Grafická designérka Anna van Lingen se zabývá řadou autorských projektů zaměřených na urbanismus, architekturu a stárnutí měst a budov. V současnosti úzce spolupracuje s Denisou Kollárovou na projektu, jehož cílem je studium dětských her a prostoru pro hry. Počátkem roku 2016 svůj výzkum zúročily v knize Seventeen Playgrounds, průvodci dětskými hřišti vybudovanými v centru Amsterdamu podle návrhu Alda van Eycka, který vydalo nakladatelství Lecturis. Anna van Lingen v roce 2013 absolvovala na Gerrit Rietveld Academie a dnes žije a pracuje v Amsterdamu.

Místo konání

Místodržitelský palác
Moravské náměstí 1a

Off Program

Off program je koncipován jako otevřený prostor věnovaný workshopům, intervencím a jiným oborovým prezentacím. Naváže na úspěšnou premiéru při minulém ročníku a bude tentokrát zaměřen zejména na výstavní projekty.

Za obsah akce ručí její autoři. Změna programu vyhrazena.

Místo konání

Místodržitelský palác
Moravské náměstí 1a