Fraser Muggeridge & Will Rose

close

BB Můžete nám říci něco o vzniku projektu Obraz, text, čas? Odkud se ten nápad vzal? Jak jste se dali dohromady?
FM & WR Naším cílem bylo nalézt co nejvíc různých způsobů, jak umělci využívají typografii jako základní stavební prvek ve filmových dílech (když nepočítáme konvenční filmovou grafiku a titulky). Díla, ve kterých je text podřízen obrazu, nás nezajímala. Soustředili jsme se spíš na ta, kde se z textu stává obraz jako takový. S tím souvisí náš zájem o okamžik, ve kterém se dvě zdánlivě nezávislé činnosti – čtení slov a pozorování obrazu – začínají rozplývat a spojí se v jednu věc. Obraz tedy potom lze číst jak obrazně, tak i doslova. Náš výzkum byl poměrně široký. Zabývali jsme se jak různými časovými obdobími (od 60. let po současnost), tak různými oblastmi autorské filmové tvorby (video art, experimentální/avantgardní film) a různými technikami, které tvůrci při výrobě obrazu i typografie používali. Začali jsme spolupracovat díky společnému zájmu o to, jak bychom mohli propojit naše znalosti v oblastech typografie, grafického designu a umělecké kinematografie a videa. Chtěli jsme vytvořit projekt, který by nabízel nové způsoby, jak porozumět uměleckému filmu a jak na něj nahlížet. Takový, který zároveň dokáže oslovit obě zájmové skupiny – jak grafické designéry, tak lidi z oblasti autorského filmu. Několik verzí projektu jsme už promítali na různých místech, jako třeba v Muzeu moderního umění ve Varšavě a v londýnském Institutu pro současné umění (ICA). Projekt ale dál pokračuje, náš výběr, se neustále proměňuje a prezentace je pokaždé trochu jiná. Důležitý aspekt projektu je, že vždy vytváříme sítotiskový plakát, který v sobě propojuje různé tvůrce.

BB Jaký je váš oblíbený film, který zajímavě využívá typografii, a proč zrovna tento?
FMAssociations od Johna Smitha (1975).
Ukazuje obrázky z časopisů a barevných příloh, které doplňuje nahrávka textu z knihy Herberta H. Clarka Word Associations and Linguistic Theory (Slovní asociace a lingvistická teorie). Associations využívá dvojznačnosti, která je v angličtině častá, a jakoby tak staví jazyk proti sobě samému. ‚Obraz a slovo fungují společně (nebo proti sobě) a vytváří (nebo ničí) tak význam‘ (Smith).
WR Za mě je to Active Poetry Ewy Partum (1971).
Polská umělkyně Ewa Partum na začátku 70. let připravila několik veřejných akcí a instalací, ve kterých se snažila zbavit jazyk jeho role nástroje politické indoktrinace a prostředku prosazení autority. Film je zachycen na osmimilimetrový formát. Dokumentuje sérii akcí, během nichž umělkyně rozházela po krajině a do moře bílá písmena, která tak vytvářela jakousi neurčitou poezii. Hotová vyřezaná písmena, která při tom používala, byla tehdy v Polsku běžně k dostání a nejčastěji se používala při výrobě komunistických nástěnek a transparentů. Tento film je zároveň filmem, uměleckou performancí, básní i politickým činem.

BB Jak tento projekt, který jste připravili pro Off program, zapadá do širšího kontextu vaší práce? Pracujete teď na něčem podobném?
FM & WR Doufáme, že se nám ho podaří rozpracovat do většího výzkumného projektu, který bude zahrnovat putovní výstavu, knihu a DVD. Pohráváme si také s jedním nápadem – vytvořit soupis uměleckých filmových děl, která využívají typografii způsobem, který jsme popsali. Mohlo by to být stejně zajímavé pro svět grafického designu i pro svět autorského filmu.

Fraser Muggeridge (GB)

Fraser Muggeridge je vedoucí londýnského ateliéru grafického designu Fraser Muggeridge Studio, který se zaměřuje na řadu různých formátů, od autorských knih, výstavních katalogů a plakátů až po marketingové materiály, výstavy a webové stránky. Vždy při tom upřednostňuje záměry umělců a spisovatelů a nesnaží se prosazovat svůj vlastní styl. Fraser dbá na to, aby si obrazy a texty podržely svůj původní obsah a účinek, a uvědomuje si, že při realizaci jednotlivých projektů je důležitý výběr barev, typografických postupů a materiálů, tedy prvků, které jsou rozhodující pro dosažení výsledného neokázale lákavého objektu. Fraser Muggeridge v Londýně založil Letní školu typografie (Typography Summer School) − týdenní typografický kurz pro čerstvé absolventy a praktikující profesionály −, kde také přednáší. Jeho výstava Willem Sandberg: From type to image, na které se kurátorsky podíleli Carolien Glazenburg z amsterdamského muzea Stedelijk Museum, Fraser Muggeridge a zaměstnanci pavilonu De La Warr, je v současnosti k vidění v prostorách De la Warr Pavilion.

William Rose (GB)

William Rose žije v Leedsu a pracuje jako producent, kurátor a teoretik převážně v oblasti uměleckého pohyblivého obrazu. V současnosti dokončuje knihu textů a přednášek amerického avantgardního režiséra Kena Jacobse. K jeho producentským projektům z poslední doby patří dlouhometrážní film To the editor of Amateur Photographer Luka Fowlera a Marka Fella, který se promítal na různých místech, mimo jiné v newyorském Muzeu moderního umění MoMA a na Mezinárodním filmovém festivalu v Rotterdamu, a zvukový projekt Little Birds and a Demon, který z majáku na Shetlandech vysílala německá umělkyně Grace Schwindt.

Noviny

Představení spolutvůrců 27. ročníku Bienále Brno, autorů jeho výstav, porot a účastníků sympozia formou krátkých rozhovorů.

TIRÁŽ

Rozhovory a grafická úprava: Radim Peško Radim Peško (1976) je grafický designér žijící a pracující v Londýně. Ve své práci se zaměřuje na tvorbu písem, publikací, vizuálních identit a je také iniciátorem výstavních projektů spojených s grafickým designem. V roce 2010 založil a řídí digitální písmolijnu RP Digital Type Foundry a jeho písma v současné době používá řada jednotlivců a institucí po celém světě. Mezi jeho další aktivity se řadí práce pro Moravskou galerii v Brně, Secession ve Vídni nebo Bedford Press v Londýně. Podílel se mimo jiné na identitách Boijmans Van Beuningen Museum v Rotterdamu, Stedelijk Museum v Amsterdamu, Aspen Art Museum, Fridericianum či Berlin Biennale 8. Účast na výstavách zahrnuje Graphic design in production, Minneapolis/New York, nebo Graphic Design Worlds v Triennale Design Museu v Miláně. Pravidelně spolupracuje s Kateřinou Šedou na výtvarných projektech a knihách. Byl hostujícím lektorem na Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu, École nationale supérieure des beaux-arts v Lyonu, ÉCAL v Lausanne, HFK v Brémách, KISD v Kolíně nad Rýnem, Sint-Lucas v Gentu či University of Seoul v Koreji. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně., Tomáš Celizna Tomáš Celizna (1977) se věnuje grafickému designu zejména ve spojení s novými technologiemi. Prostřednictvím Fulbrightova stipendia (2006) absolvoval studium grafického designu na Yale University School of Art v New Haven (MFA, 2008). V současné době žije a pracuje jako nezávislý designér v Amsterdamu, kde také působí jako lektor grafického designu na Gerrit Rietveld Academie. Spolupracuje mimo jiné s OASE Journal for Architecture, s Královskou akademií umění v Haagu, Sandberg Instituut, Amsterdam, a Museum of Contemporary Art Chicago. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu Brno., Adam Macháček Adam Macháček (1980) je grafický designér. Po studiích na VŠUP, Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu a ÉCAL v Lausanne spoluzaložil v roce 2004 studio Welcometo.as, od roku 2011 je členem kolektivu 201∞ Designers. Zabývá se především navrhováním knih, výstavních katalogů, ilustrací a identit. Spolupracoval mimo jiné s Moravskou galerií v Brně, Théâtre de Vevey (sezóny 2003–2012), Galerií Rudolfinum, San Francisco Museum of Modern Art, Chronicle Books, Editions Pyramyd, Památníkem národního písemnictví, Domem umění města Brna, California College of the Arts, Airbnb a dalšími. Pro Bienále Brno inicioval a připravil výstavy Work from Switzerland (2004) a From Mars (2006, spolu s Radimem Peškem). Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně. Žije a pracuje v Berkeley.
Překlady a jazyková spolupráce: Alena Benešová, Kateřina Tlachová
Produkce: Miroslava Pluháčková
Tisk: Tiskárna Helbich s. r. o.
Náklad: 2000

  1. vydání
    Vydala Moravská galerie v Brně, 2016