Rostislav Vaněk

close

BB Jaký je váš vztah k Bienále Brno?
RV Jedním slovem dlouholetý. Již v roce 1977 jsem byl v soutěži vybrán, abych zpracoval vizuální styl osmého ročníku. Pracoval jsem i na devátém a desátém – šest let v blízké spolupráci s lidmi, kterých si dodnes velice vážím (ačkoliv jsme poněkud zestárli). Bienále mělo vždy výsadu profesní exkluzivnosti a jistoty hodnot. Bylo ve své době zdrojem informací a hybatelem v komunitě grafických designérů.

BB V současné době působíte jako předseda organizačního výboru, jehož hlavním úkolem je formulovat budoucnost Bienále Brno. Jak vidíte vývoj a zejména budoucnost bienále?
RV Poslední tři ročníky byly jasně koncipovány, jejich kurátoři udělali hodně skvělé práce. Vedení Moravské galerie v Brně plánuje na 28. ročník vyhlásit konkurz na kurátorský projekt. Je to odvážné, ale z odstupu času – od roku 1963 BB přežilo mnohé v jiných, i tragických časech a prokázalo svoji životaschopnost. Věřím v něj i nadále.

BB Bienále Brno je jedinečná akce světového významu s dlouhou mezinárodní tradicí, na kterou každé dva roky přijíždějí lidé z celého světa. Jaké by měly být ambice jeho organizátorů?
RV Ambice – vzdát se místních vazeb, které všude svírají národní přehlídky – být velkorysý a otevřený – a hledat vše perspektivní, co se ve světě děje.

BB Grafickému designu se jako praktik i jako pedagog věnujete již řadu let. Změnilo se nějak vaše vnímání tohoto oboru? Které z jeho aspektů vás stále dokážou nadchnout?
RV Základní pohled je neměnný, jen stále přibírám ve výběru vše nové. Snažím se hledat kyslík i tam, kde ho je poskrovnu. To, že BB vystavuje práce studentů, je mi velmi blízké. Grafický design se proměňuje především na školách – a to platí celosvětově.

BB Nadcházející ročník bienále reaguje na proměny a stav současného grafického designu – jeho množství, rozmanitost, nepřehlednost či zdánlivou povrchnost. Dokázal byste pojmenovat některé ze základních parametrů, aktuálních témat či motivací současného grafického designu?
RV V otázce je skryta i odpověď. Základní parametry jsou vyjmenovány. Byl bych rád, pokud by BB pomohlo grafikům v profesní orientaci, a to buď v souhlasné, nebo vymezující. Výběrová porota hledala práce, které jsou schopny klást otázky a pro někoho i odpovědi. Tím by BB splnilo své poslání.

Rostislav Vaněk (CZ)

Rostislav Vaněk studoval na SPŠG a v Ateliéru grafiky a ilustrace prof. Karla Svolinského na VŠUP v Praze. Byl odborným asistentem v Ateliéru užité grafiky a plakátu doc. Eugena Weidlicha na VŠUP, vedoucím výtvarné redakce nakladatelství Československý spisovatel v Praze a od roku 1985 je nezávislým grafickým designérem ve vlastním studiu. V letech 2001–2014 působil jako vedoucí Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace na VŠUP v Praze.
Od roku 2015 je předsedou organizačního výboru Bienále Brno.

Noviny

Představení spolutvůrců 27. ročníku Bienále Brno, autorů jeho výstav, porot a účastníků sympozia formou krátkých rozhovorů.

TIRÁŽ

Rozhovory a grafická úprava: Radim Peško Radim Peško (1976) je grafický designér žijící a pracující v Londýně. Ve své práci se zaměřuje na tvorbu písem, publikací, vizuálních identit a je také iniciátorem výstavních projektů spojených s grafickým designem. V roce 2010 založil a řídí digitální písmolijnu RP Digital Type Foundry a jeho písma v současné době používá řada jednotlivců a institucí po celém světě. Mezi jeho další aktivity se řadí práce pro Moravskou galerii v Brně, Secession ve Vídni nebo Bedford Press v Londýně. Podílel se mimo jiné na identitách Boijmans Van Beuningen Museum v Rotterdamu, Stedelijk Museum v Amsterdamu, Aspen Art Museum, Fridericianum či Berlin Biennale 8. Účast na výstavách zahrnuje Graphic design in production, Minneapolis/New York, nebo Graphic Design Worlds v Triennale Design Museu v Miláně. Pravidelně spolupracuje s Kateřinou Šedou na výtvarných projektech a knihách. Byl hostujícím lektorem na Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu, École nationale supérieure des beaux-arts v Lyonu, ÉCAL v Lausanne, HFK v Brémách, KISD v Kolíně nad Rýnem, Sint-Lucas v Gentu či University of Seoul v Koreji. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně., Tomáš Celizna Tomáš Celizna (1977) se věnuje grafickému designu zejména ve spojení s novými technologiemi. Prostřednictvím Fulbrightova stipendia (2006) absolvoval studium grafického designu na Yale University School of Art v New Haven (MFA, 2008). V současné době žije a pracuje jako nezávislý designér v Amsterdamu, kde také působí jako lektor grafického designu na Gerrit Rietveld Academie. Spolupracuje mimo jiné s OASE Journal for Architecture, s Královskou akademií umění v Haagu, Sandberg Instituut, Amsterdam, a Museum of Contemporary Art Chicago. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu Brno., Adam Macháček Adam Macháček (1980) je grafický designér. Po studiích na VŠUP, Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu a ÉCAL v Lausanne spoluzaložil v roce 2004 studio Welcometo.as, od roku 2011 je členem kolektivu 201∞ Designers. Zabývá se především navrhováním knih, výstavních katalogů, ilustrací a identit. Spolupracoval mimo jiné s Moravskou galerií v Brně, Théâtre de Vevey (sezóny 2003–2012), Galerií Rudolfinum, San Francisco Museum of Modern Art, Chronicle Books, Editions Pyramyd, Památníkem národního písemnictví, Domem umění města Brna, California College of the Arts, Airbnb a dalšími. Pro Bienále Brno inicioval a připravil výstavy Work from Switzerland (2004) a From Mars (2006, spolu s Radimem Peškem). Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně. Žije a pracuje v Berkeley.
Překlady a jazyková spolupráce: Alena Benešová, Kateřina Tlachová
Produkce: Miroslava Pluháčková
Tisk: Tiskárna Helbich s. r. o.
Náklad: 2000

  1. vydání
    Vydala Moravská galerie v Brně, 2016