Freja Kir & Lotte van de Hoef

close

BB Můžete nám říci něco o tom, jak projekt fanfare vznikal? Co vás svedlo dohromady?
FK & LvdH My jsme se potkaly během studia na katedře grafiky na Gerrit Rietveld Academie a docela rychle jsme spolu začaly pracovat na menších – méně vážných – projektech, které nás hodně bavily. Během let jsme si vytvořily silné pracovní pouto, které se v různých situacích ukázalo jako velmi prospěšné. Na jaře roku 2014 jsme jely na šestitýdenní vzdělávací program do Berlína, kde jsme začaly silněji vnímat design prezentovaný v prostorových kontextech. Jak narůstal zájem o prostorový grafický design, čím dál více jsme si uvědomovaly nedostatek prostorů určených na autonomní či nekomerční designové projekty – toto pozorování se vztahuje hlavně na naše okolí. Dost dlouhou dobu jsme o tom přemýšlely, a když pak přišla možnost s tím něco udělat, bylo to pro nás jen přirozené. Katedra nás v tom podpořila, a když jsme procházely opuštěné oblasti kolem Amsterdam Noord, podařilo se nám navázat kontakt s organizací, která nám sponzorsky poskytla prostory. Věci začaly nabývat přesnějších obrysů, prodiskutovaly jsme více než dvě stovky jmen a tak se zrodilo fanfare. Naše platforma a související iniciativy se rychle zformovaly do přesnějšího tvaru. Stále si sice udržujeme všeobecnou zvědavost v přístupu k našemu okolí, ale většina námětů se od té doby vyjasňuje a rozvíjí do ucelené podoby. Stále nás zajímá pozorovat křižovatky designu souvisejícího s kulturou, například módu, hudbu, umění a fotografii, a podporujeme nové věci v těchto oblastech tím, že vytváříme prostor pro bádání, sdílení poznatků a pro výstavy.

BB Fanfare je neustále v pohybu – během několika málo let jste vícekrát změnili lokaci. Myslíte si, že jeho program nějakým způsobem odráží aktuální umístění?
FK & LvdH Kromě toho, že je nepříjemné se opakovaně stěhovat s krátkou výpovědní lhůtou, je to pro nás i přínosné: musely jsme celkový koncept od samého začátku přizpůsobit tak, abychom ho mohli přenést do jiného prostředí. Pokaždé, když jsme se přestěhovaly, uspořádaly jsme zahajovací večírek v novém prostředí a navrhly jsme jsme textovou i vizuální komunikaci, která nějakým způsobem vycházela právě z nového umístění. Co je však nejdůležitější, výsledkem toho všeho je návrh a realizace naší výstavy, která je také součástí Bienále Brno. Výstava se jednoduše musí dát přizpůsobit aktuálnímu prostoru, který může mít 20 nebo také 300 metrů čtverečních (to jsou reálná čísla)… Vraťme se ale k původní otázce, jestli náš program nějakým způsobem reaguje na aktuální umístění? – Ne i ano. V úzkém slova smyslu teď s nějakým místem nejvíce souvisí naše digitální přítomnost, která se projevuje skrze archiv a proměnlivou sérii digitálních apropriací. Ale v souvislosti s naším výstavním systémem připomínáme, že konstrukce je sama o sobě extenzí identity fanfare a společně s doplněním modrobílých pruhů zvenčí nám umožňuje přesunout se do jakéhokoli prostoru a znovu tam vytvořit identitu fanfare.

BB Jak tento projekt, který jste připravili pro Off program, zapadá do širšího rámce vaší práce? Pracujete na něčem podobném?
FK & LvdH V souvislosti s fanfare jsme začaly náš program pro Bienále Brno připravovat, jako bychom měly přijít s něčím úplně novým – něco jako ‚znovuobjevení kola‘. To samozřejmě nefungovalo. Program, který nakonec na bienále představíme, je extenzí toho, co děláme normálně, ale je také jakýmsi úvodem do větších projektů, které nás v budoucnu ve fanfare čekají – sem patří všechno od oblečení, které máme na sobě, přes hudbu, která hraje, až po promítání, které pouštíme.
Různé zaměření každého dne odráží také různé priority, které každá z nás ve své práci má. Lotte se dlouhodobě zajímá o proměnu zvuku do vizuální podoby, Freja se zase věnuje digitální platformě a čím dál větší míře designu v pohyblivém či digitálním kontextu. Obecně se nám zdá, že je velmi přínosné mít různé oblasti zájmu, protože nám to přináší určitou rozmanitost a kontrast.

BB Letošní ročník brněnského bienále reaguje na proměny a stav současného grafického designu; jeho množství, rozmanitost, neurčitost a zdánlivou povrchnost. Dokázaly byste identifikovat některé výchozí předpoklady, aktuální témata nebo motivace současného grafického designu?
FK & LvdH Fanfare bylo původně pouze platforma určená jako rámec pro grafický design. Stále je to jádrem naší činnosti, ale zároveň jsme si uvědomily, že nikdy není dobré snažit se nějak omezovat. Máme nakreslit čáru před tištěnými materiály? Před komunikačními prvky? Před komerčními účely? Grafický designér dnes potenciálně disponuje dovednostmi spisovatele, redaktora, badatele, kulturního analytika, designéra nábytku atd. Stále častěji narážíme na lidi z prostředí grafického designu, kteří vytvářejí umělecká díla, nebo se přímo stávají součástí umělecké sféry. Zdá se nám to zajímavé – a možná i přirozené – když uvážíte, jak jsou v umění a obecně i ve společnosti využívány komunikační nástroje.

Freja Kir (DK)

Freja Kir (1989, DK) se zaměřuje na grafický a kulturně zaměřený design. Začínala studiem dějin umění na Kodaňské univerzitě a pokračovala na katedře grafického designu amsterdamské Gerrit Rietveld Academie (ročník 2015). Účastnila se postgraduálního studijního programu Art and Research a podílela se na řadě přednášek pro platformu Lunch Bytes. Společně s Lotte van de Hoef vede grafickou platformu fanfare, kterou založily během závěrečného roku studia. Mimo platformu fanfare Freja působí jako nezávislá grafická designérka a v současnosti se spolu s designérkou Celinou Yavelow (CH/USA) věnuje cestovatelskému a objevitelskému projektu Chives Archives.

Lotte van de Hoef (NL)

Nizozemská grafická designérka Lotte van de Hoef (1990) v současnosti žije v Amsterdamu. Po absolvování Grafisch Lyceum Utrecht (Utrechtského grafického lycea) pokračovala ve studiu grafického designu na Gerrit Rietveld Academie, kde v roce 2015 absolvovala. Během posledního roku studií spolu s Frejou Kir založila grafickou platformu fanfare, kterou obě designérky stále vedou. Lotte má navíc vlastní nezávislý ateliér a působí jako nezávislá grafička a designérka látek se zaměřením na hudební a kulturní oblast.

Noviny

Představení spolutvůrců 27. ročníku Bienále Brno, autorů jeho výstav, porot a účastníků sympozia formou krátkých rozhovorů.

TIRÁŽ

Rozhovory a grafická úprava: Radim Peško Radim Peško (1976) je grafický designér žijící a pracující v Londýně. Ve své práci se zaměřuje na tvorbu písem, publikací, vizuálních identit a je také iniciátorem výstavních projektů spojených s grafickým designem. V roce 2010 založil a řídí digitální písmolijnu RP Digital Type Foundry a jeho písma v současné době používá řada jednotlivců a institucí po celém světě. Mezi jeho další aktivity se řadí práce pro Moravskou galerii v Brně, Secession ve Vídni nebo Bedford Press v Londýně. Podílel se mimo jiné na identitách Boijmans Van Beuningen Museum v Rotterdamu, Stedelijk Museum v Amsterdamu, Aspen Art Museum, Fridericianum či Berlin Biennale 8. Účast na výstavách zahrnuje Graphic design in production, Minneapolis/New York, nebo Graphic Design Worlds v Triennale Design Museu v Miláně. Pravidelně spolupracuje s Kateřinou Šedou na výtvarných projektech a knihách. Byl hostujícím lektorem na Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu, École nationale supérieure des beaux-arts v Lyonu, ÉCAL v Lausanne, HFK v Brémách, KISD v Kolíně nad Rýnem, Sint-Lucas v Gentu či University of Seoul v Koreji. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně., Tomáš Celizna Tomáš Celizna (1977) se věnuje grafickému designu zejména ve spojení s novými technologiemi. Prostřednictvím Fulbrightova stipendia (2006) absolvoval studium grafického designu na Yale University School of Art v New Haven (MFA, 2008). V současné době žije a pracuje jako nezávislý designér v Amsterdamu, kde také působí jako lektor grafického designu na Gerrit Rietveld Academie. Spolupracuje mimo jiné s OASE Journal for Architecture, s Královskou akademií umění v Haagu, Sandberg Instituut, Amsterdam, a Museum of Contemporary Art Chicago. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu Brno., Adam Macháček Adam Macháček (1980) je grafický designér. Po studiích na VŠUP, Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu a ÉCAL v Lausanne spoluzaložil v roce 2004 studio Welcometo.as, od roku 2011 je členem kolektivu 201∞ Designers. Zabývá se především navrhováním knih, výstavních katalogů, ilustrací a identit. Spolupracoval mimo jiné s Moravskou galerií v Brně, Théâtre de Vevey (sezóny 2003–2012), Galerií Rudolfinum, San Francisco Museum of Modern Art, Chronicle Books, Editions Pyramyd, Památníkem národního písemnictví, Domem umění města Brna, California College of the Arts, Airbnb a dalšími. Pro Bienále Brno inicioval a připravil výstavy Work from Switzerland (2004) a From Mars (2006, spolu s Radimem Peškem). Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně. Žije a pracuje v Berkeley.
Překlady a jazyková spolupráce: Alena Benešová, Kateřina Tlachová
Produkce: Miroslava Pluháčková
Tisk: Tiskárna Helbich s. r. o.
Náklad: 2000

  1. vydání
    Vydala Moravská galerie v Brně, 2016