Pauline Kerleroux & Adéla Svobodová

close

BB Můžete nám říci něco o tom, jak projekt vznikal? Jak vás to napadlo?
PK & AS Událost, jako je bienále, je vždy předmětem diskuse a někdy i polemiky. Na jedné straně se projektům dostane velké pozornosti, ale jde také o to, že když vystavujete grafický design v galerii, vytrhujete ho tím z jeho původního kontextu. Myslely jsme, že by to mohlo být zajímavé povzbudit lidi, aby projevili svůj názor a pomocí hry se aktivně podíleli na podobě samotné výstavy. Od začátku nás také zajímalo experimentovat se zvukovou složkou v rámci převážně vizuální výstavy.

BB Váš projekt se snaží vytvořit zpětnou vazbu mezi návštěvníky výstavy a vystavujícími. Je to experiment, nebo jde o něco, co výstavy dle vašeho názoru obecně postrádají?
PK & AS Je to trochu obojí. Záměrně jsme se rozhodly nechat vše otevřené, takže lidé mohou zcela svobodně říkat, co chtějí a jak chtějí. Mohou se také rozhodnout, zda chtějí zůstat v anonymitě nebo ne. V tomto smyslu se jedná o naprostý experiment – kdo ví, co se stane, nebo zda se lidé vůbec odváží promluvit! Z konceptuálního hlediska pokládáme za zajímavé přenést finální fázi uměleckého procesu, tedy reakci publika, do vlastního výstavního prostoru. Měl by být také jakousi duší výstavy, která se vyvíjí podle toho, čím víc záznamů získáme. A konečně jde také o rýpnutí do aktuálního trendu, kdy mají lidé hodnotit vše, co zakusí. Pojďme se podívat, jak se to dá přenést do umělecké sféry. Jinými slovy, přinášíme tradiční ‚návštěvní knihu‘ ve zvukové podobě.

BB Letošní ročník brněnského bienále reaguje na proměny a stav současného grafického designu; jeho množství, rozmanitost, neurčitost a zdánlivou povrchnost. Dokázaly byste identifikovat některé výchozí předpoklady, aktuální témata nebo motivace současného grafického designu?
PK & AS Grafický design má tendenci čím dál víc se rozpínat na pomezí mezi užitým a volným uměním. Někdy přitom ztrácí svůj původní účel a může být vnímán jako povrchní. Kdy se ale stává uměním – tam, kde už není svázán žádným praktickým využitím? Zkoumání této šedé zóny je nutným předpokladem pro rozvoj celého odvětví. Na osobní úrovni rády k projektům přistupujeme z konceptuálního úhlu pohledu, takže naše práce je zakotvená v jádru konkrétního projektu, což nám pomáhá nezabloudit ve formálních úvahách a zůstat autentické a originální.

Pauline Kerleroux (FR)

Francouzská grafická designérka Pauline Kerleroux je spolu s Adélou Svobodovou zakladatelkou studia Adela & Pauline. V současnosti působí jako art director v londýnské pobočce reklamní agentury Media Arts Lab a pravidelně spolupracuje na různých projektech z oblasti grafického designu a ilustrace.

Adéla Svobdová (CZ)

Grafická designérka a umělkyně. V současné době se věnuje především grafickému designu a grafické úpravě knih. Společně s francouzskou designérkou Pauline Kerleroux založila v roce 2005 studio Adela & Pauline. Žije a pracuje v Praze.

Noviny

Představení spolutvůrců 27. ročníku Bienále Brno, autorů jeho výstav, porot a účastníků sympozia formou krátkých rozhovorů.

TIRÁŽ

Rozhovory a grafická úprava: Radim Peško Radim Peško (1976) je grafický designér žijící a pracující v Londýně. Ve své práci se zaměřuje na tvorbu písem, publikací, vizuálních identit a je také iniciátorem výstavních projektů spojených s grafickým designem. V roce 2010 založil a řídí digitální písmolijnu RP Digital Type Foundry a jeho písma v současné době používá řada jednotlivců a institucí po celém světě. Mezi jeho další aktivity se řadí práce pro Moravskou galerii v Brně, Secession ve Vídni nebo Bedford Press v Londýně. Podílel se mimo jiné na identitách Boijmans Van Beuningen Museum v Rotterdamu, Stedelijk Museum v Amsterdamu, Aspen Art Museum, Fridericianum či Berlin Biennale 8. Účast na výstavách zahrnuje Graphic design in production, Minneapolis/New York, nebo Graphic Design Worlds v Triennale Design Museu v Miláně. Pravidelně spolupracuje s Kateřinou Šedou na výtvarných projektech a knihách. Byl hostujícím lektorem na Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu, École nationale supérieure des beaux-arts v Lyonu, ÉCAL v Lausanne, HFK v Brémách, KISD v Kolíně nad Rýnem, Sint-Lucas v Gentu či University of Seoul v Koreji. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně., Tomáš Celizna Tomáš Celizna (1977) se věnuje grafickému designu zejména ve spojení s novými technologiemi. Prostřednictvím Fulbrightova stipendia (2006) absolvoval studium grafického designu na Yale University School of Art v New Haven (MFA, 2008). V současné době žije a pracuje jako nezávislý designér v Amsterdamu, kde také působí jako lektor grafického designu na Gerrit Rietveld Academie. Spolupracuje mimo jiné s OASE Journal for Architecture, s Královskou akademií umění v Haagu, Sandberg Instituut, Amsterdam, a Museum of Contemporary Art Chicago. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu Brno., Adam Macháček Adam Macháček (1980) je grafický designér. Po studiích na VŠUP, Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu a ÉCAL v Lausanne spoluzaložil v roce 2004 studio Welcometo.as, od roku 2011 je členem kolektivu 201∞ Designers. Zabývá se především navrhováním knih, výstavních katalogů, ilustrací a identit. Spolupracoval mimo jiné s Moravskou galerií v Brně, Théâtre de Vevey (sezóny 2003–2012), Galerií Rudolfinum, San Francisco Museum of Modern Art, Chronicle Books, Editions Pyramyd, Památníkem národního písemnictví, Domem umění města Brna, California College of the Arts, Airbnb a dalšími. Pro Bienále Brno inicioval a připravil výstavy Work from Switzerland (2004) a From Mars (2006, spolu s Radimem Peškem). Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně. Žije a pracuje v Berkeley.
Překlady a jazyková spolupráce: Alena Benešová, Kateřina Tlachová
Produkce: Miroslava Pluháčková
Tisk: Tiskárna Helbich s. r. o.
Náklad: 2000

  1. vydání
    Vydala Moravská galerie v Brně, 2016