Wayne Daly & Zak Kyes

close

BBCedric Price Works je první publikace mapující významné práce Cedrica Price. O vašem zapojení do tohoto projektu budete mluvit na letošním brněnském bienále. Můžete nám Cedrica Price představit? WD & ZK Cedric Price (1934 –2003) byl britský architekt, který se věnoval učení, psaní a pořádání výstav. Ačkoliv jen málo jeho projektů bylo realizováno, jeho práce-skicy, koláže, modely, proslovy a články v časopisech vypovídají o tom, že považoval architekturu za dočasnou, dynamickou a nestálou. Autorka a editorka publikace Samantha Hardingham v úvodu knihy píše:
„Říká se, že největším dílem Cedrica Price byl on sám. Nejen jeho vzezření, ale každičký aspekt jeho činnosti – vedení jeho kanceláře, jeho vztahy s klienty, vývoj jednotlivých designových návrhů a jeho vyučování – to všechno byly unikátně propracované detaily jeho bohaté a komplexní kariéry. První věc, kterou si je třeba uvědomit, když se bavíme o práci Cedrica Price, je, že jeho hlavním zájmem byl ‚anticipatory design‘, pojetí, jež se zabývá spíše definováním otázky než řešením problému – vychází z toho, že architektura je příliš pomalá pro řešení problémů – a jež produkuje architekturu, která je speciálně navržená právě pro očekávanou změnu. Architektonický historik Royston Landau přezdíval tomuto způsobu uvažování o architektuře ‚filozofie umožňování‘ a její založení připisuje právě Priceovi.“
Price byl jednou z mála výjimek, které netoužily po tom stavět věčné monumenty. Když se ho ptali, zda by jeho Interaction Centre mělo být památkově chráněno, odpověděl, že „mu je jedno, jestli bude dochováno… Bylo postaveno s podmínkou 20-leté životnosti a začíná vypadat, že už mu vypršel čas.“

BB Jak jste se k publikaci dostali? Jaké s ní souvisely výzvy?
WD & ZK Samantha Hardingham učí na AA a začala pracovat na projektu v roce 2009. Ve spolupráci se spolunakladateli knihy, Kanadským centrem architektury v Montrealu, které vlastní většinu Priceových archivů, a Cedric Price Estate v Londýně, Samantha dala dohromady a editovala obsah z období pěti let. Na konci roku 2013 jsme se se Samanthou setkali, abychom si prošli materiály a začali probírat designové nápady – to zahrnovalo četné diskuse o tom, jak zachytit smysl Cedricovy práce a zároveň udržet určitý distanc a objektivitu při prezentování archivů. Zajímali jsme se zejména o genealogie monografií a kompletních prací jiných architektů, abychom lépe porozuměli použitým strategiím a technikám. Samantha a Cedric Price Estate měli také od začátku zájem o materiálnost a společně jsme dospěli k rozhodnutí, o kterém doufáme, že dílu dodalo jistou priceovskou citlivost.

BB Cedric Price je mezi architekty znám díky svým vizionářským návrhům, sociálně laděnému přístupu k architektuře a jeho představám o flexibilitě a změně. Jak inspiruje Cedric Price vás, jakožto designéry?
WD & ZK Price počítal s pomíjivostí, často používal každodenní materiály v projektech, které byly překvapivé samy o sobě, a také v tom smyslu, že předznamenaly současné designové postupy. Je třeba také zmínit, že Price byl produktivní ve výrobě tiskovin, což využíval ve spoustě svých projektů – vyráběl razítka, odznaky, pohlednice a plakáty na podporu a propagaci své práce, také se rád angažoval v rozvržení svých článků v časopisech, především v Architectural Design supplements, což je zmíněno v druhé části knihy.

BB Oba jste členy AA Print Studia, domácího designového studia Asociace architektů School of Architecture v Londýně. Co pro vás zapojení do AA znamená?
WD & ZK Print Studio sestává z malého týmu editorů a designérů, kteří se zabývají produkcí knih, katalogů, výstavního designu, plakátů, pozvánek, pamfletů a mnoha dalšího na podporu a šíření aktivit školy. To zahrnuje dialog nejen s učiteli a studenty z Bedford Square, ale také s širšími příznivci, kteří projdou AA. Oba se podílíme na veřejném programu organizací přednášek a výstav a v roce 2008 jsme založili a pobočku AA Publications s názvem Bedford Press.

BB Můžete nám Bedford Press představit a říct nám něco o knihách, které vydáváte?
WD & ZK Bedford Press začal v AA v roce 2008 jakožto odnož usilující o rozvoj současných vydavatelských modelů, opírající se o renomovaný odkaz školy v nezávislém vydavatelství. Bedford Press vydává knihy z prostředí architektury, vizuálního umění, grafického designu a teorie, čerpající z kulturních aktivit AA, společně s partnerstvími a kolaboracemi s ostatními institucemi, organizacemi i jednotlivci. Nedávno jsme vydali tituly od Giovanny Silva a Chiary Carpenter, Gustava Metzgera, Emmy Smith, Jacka Selfa a Shumi Bose, Jona Suedy a Josepha Grigelyho a brzké době u nás vyjdou knihy od Ryana Gandera a Base Princena.

BB Letošní bienále reflektuje proměny a stav současného grafického designu, jeho množství, rozličnost, vágnost a zjevnou povrchnost. Jaké jsou podle vás základní parametry, aktuální témata a motivace současného grafického designu?
WD & ZK Pro nás je design způsobem, jak se účastnit debaty o tom, jak kultura vypadá, co znamená a jak se udála. Věcem přikládáme význam skrze pomíjivé prvky designu: obrázky, slova, kódy a znaky. AA Print Studio je unikátní v tom, že stojí v centru Asociace architektů – školy a hlavně místa, kde jsou neustále formulovány a reformulovány myšlenky o současné kultuře. Umístění designu do centra tohoto proudu myšlenek dobře reflektuje současný design. V Priceově prosazování dočasného, dynamického a nestálého je až prazvláštní podobnost s dnešními technologií ovlivněnými procesy a hyper-zrychlenou životností informací – vlastnostmi, které se velmi rychle promítají do způsobu, kterým jakožto designéři pracujeme.

Wayne Daly (IE)

Grafický designer Wayne Daly žije a pracuje v Londýně a ve své praxi se zaměřuje zejména na publikace, ediční činnost a vizuální styl. K jeho nedávným projektům patří katalog pro významnou výstavu v Hayward Gallery Carsten Höller: Decision– (2015), kniha Shumona Basara, Douglase Couplanda a Hanse Ulricha Obrista _The Age of Earthquakes pro nakladatelství Penguin (2015) a vizuální styl pro irský pavilon autora Seana Lynche Adventure: Capital na benátském bienále 2015. Patří ke spoluzakladatelům vydavatelské značky Bedford Press při Architectural Association School of Architecture, která vydává knihy a e-knihy na rozhraní mezi architekturou, výtvarným uměním, grafickým designem a teorií. S nakladatelstvím spolupracují umělci Gustav Metzger, Joseph Grigely, Emma Smith a Can Altay, architekti Kersten Geers, Jack Self a Shumi Bose, fotografové Giovanna Silva a Bas Princen a další. Bedford Press se často prezentuje na mezinárodních knižních veletrzích, jako jsou Veletrh uměleckých knih v newyorském muzeu MoMa PS1, Veletrh uměleckých knih Los Angeles v muzeu MOCA a Miss Read v KW Institutu současného umění v Berlíně. Jeho texty byly publikovány v časopisech AA Files, The National Grid a A Circular; přednáší na různých školách a v institucích ve Velké Británii i ve světě, jako například na Royal College of Art, Werkplaats Typografie, Whitechapel Gallery, v Asociaci architektů a na Americké univerzitě v Bejrútu. V roce 2015 se na pozvání Švýcarského federálního úřadu pro kulturu podílel jako konzultant na výběru autora výtvarného řešení výstavy a publikace Nejkrásnější švýcarské knihy roku 2016.

Noviny

Představení spolutvůrců 27. ročníku Bienále Brno, autorů jeho výstav, porot a účastníků sympozia formou krátkých rozhovorů.

TIRÁŽ

Rozhovory a grafická úprava: Radim Peško Radim Peško (1976) je grafický designér žijící a pracující v Londýně. Ve své práci se zaměřuje na tvorbu písem, publikací, vizuálních identit a je také iniciátorem výstavních projektů spojených s grafickým designem. V roce 2010 založil a řídí digitální písmolijnu RP Digital Type Foundry a jeho písma v současné době používá řada jednotlivců a institucí po celém světě. Mezi jeho další aktivity se řadí práce pro Moravskou galerii v Brně, Secession ve Vídni nebo Bedford Press v Londýně. Podílel se mimo jiné na identitách Boijmans Van Beuningen Museum v Rotterdamu, Stedelijk Museum v Amsterdamu, Aspen Art Museum, Fridericianum či Berlin Biennale 8. Účast na výstavách zahrnuje Graphic design in production, Minneapolis/New York, nebo Graphic Design Worlds v Triennale Design Museu v Miláně. Pravidelně spolupracuje s Kateřinou Šedou na výtvarných projektech a knihách. Byl hostujícím lektorem na Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu, École nationale supérieure des beaux-arts v Lyonu, ÉCAL v Lausanne, HFK v Brémách, KISD v Kolíně nad Rýnem, Sint-Lucas v Gentu či University of Seoul v Koreji. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně., Tomáš Celizna Tomáš Celizna (1977) se věnuje grafickému designu zejména ve spojení s novými technologiemi. Prostřednictvím Fulbrightova stipendia (2006) absolvoval studium grafického designu na Yale University School of Art v New Haven (MFA, 2008). V současné době žije a pracuje jako nezávislý designér v Amsterdamu, kde také působí jako lektor grafického designu na Gerrit Rietveld Academie. Spolupracuje mimo jiné s OASE Journal for Architecture, s Královskou akademií umění v Haagu, Sandberg Instituut, Amsterdam, a Museum of Contemporary Art Chicago. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu Brno., Adam Macháček Adam Macháček (1980) je grafický designér. Po studiích na VŠUP, Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu a ÉCAL v Lausanne spoluzaložil v roce 2004 studio Welcometo.as, od roku 2011 je členem kolektivu 201∞ Designers. Zabývá se především navrhováním knih, výstavních katalogů, ilustrací a identit. Spolupracoval mimo jiné s Moravskou galerií v Brně, Théâtre de Vevey (sezóny 2003–2012), Galerií Rudolfinum, San Francisco Museum of Modern Art, Chronicle Books, Editions Pyramyd, Památníkem národního písemnictví, Domem umění města Brna, California College of the Arts, Airbnb a dalšími. Pro Bienále Brno inicioval a připravil výstavy Work from Switzerland (2004) a From Mars (2006, spolu s Radimem Peškem). Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně. Žije a pracuje v Berkeley.
Překlady a jazyková spolupráce: Alena Benešová, Kateřina Tlachová
Produkce: Miroslava Pluháčková
Tisk: Tiskárna Helbich s. r. o.
Náklad: 2000

  1. vydání
    Vydala Moravská galerie v Brně, 2016