Souborné dílo
 
Čestné uznání mezinárodní poroty 26. Bienále Brno 2014

Souborné dílo je založeno na rozsáhlé sbírce, která se v průběhu let shromáždila kolem Bienále Brno – vlastně přesněji řečeno na reprodukcích těchto děl v katalozích, doprovázejících každý ročník bienále. Když si člověk prohlíží tyto materiály, připadají mu jaksi zploštělé, sériové, mimo kontext a mlhavého původu – do jisté míry srovnatelné s účtem na Instagramu nebo se stránkou Tumblr – přesto nás však detaily jednotlivých grafických návrhů stále oslovují. Rozpor mezi nevýraznou plochou a živoucími jednotlivostmi nás fascinuje. Co však takové rozhodující maličkosti vypovídají o zárodcích myšlenkových procesů? Autorky se rozhodly vyjít z těchto detailů a postavit na nich zkoumání vlastní praxe, konfrontovat materiál z archivu bienále s vlastní prací a položit si otázku, jaký typ rozhodnutí musí grafický designér dělat: na formální úrovni, na koncepční úrovni a v návaznosti na kulturní, ekonomické a technické podmínky naší doby.

Koncepce Goda Budvytytė (LT)Goda Budvytytė, grafická designérka z Litvy, v současné době provozuje svoji praxi mezi Amsterdamem a Bruselem a příležitostně i v dalších městech. V roce 2008 promovala na Gerrit Rietveld Academie (Amsterdam, NL) a v následujícím roce působila na škole Werkplaats Typografie, kterou ukončila magisterským titulem (2011). Její práce zahrnuje celou škálu formátů v kulturní oblasti a zaměřuje se na způsob, jak vyjádřit různé obsahy prostřednictvím knih, tiskovin, vizuálních stylů, designu výstav a dalších čitelných způsobů vyjádření. Při realizaci svých projektů úzce spolupracuje s umělci, kurátory, fotografy, architekty i jinými designéry; často se věnuje editorskému designu., Ines Cox (BE)Ines Cox je nezávislé studio grafického designu se sídlem v Antverpách, založené v roce 2014. Ines Cox absolvovala Luca School of Arts (Gent) v roce 2009 a svůj druhý magisterský titul získala na škole Werkplaats Typografie (Nizozemsko) v roce 2011. Zhruba v roce 2010 založila společně s Lauren Grusenmeyer studio Cox & Grusenmeyer. Po pěti letech společné práce spustila Ines Cox svou samostatnou praxi, která nyní zahrnuje široké spektrum projektů, jako například design knih a tiskovin, design výstav, firemní vizuální styl, design webových stránek, instalace, přednáškovou činnost a workshopy. K jejím zákazníkům patří nezávislí umělci a galerie, firmy, školy i muzea. V roce 2014 začala vyučovat typografii na Královské akademii v Antverpách., Anna Haas (CH)Anna Haas pracuje v Curychu jako grafická designérka a ilustrátorka ve svobodném povolání. Po absolutoriu na HSLU v roce 2007 pracovala v Berlíně jako ilustrátorka na volné noze. V letech 2009–2011 působila na škole Werkplaats Typografie, kde získala v roce 2011 magisterský titul. Pracovala v Belgii, Německu a Nizozemsku, pro založení vlastního studia si v roce 2011 zvolila Curych. Působí v různých kulturních oblastech, zaměřuje se zejména na knižní design a editorské ilustrace. Od roku 2014 přednáší na katedře vizuální komunikace Vysoké školy užitých věd a umění v Lucernu (HSLU – Hochschule Luzern)., Corina Neuenschwander (CH)Corina Neuenschwander působí jako grafická designérka v Curychu; v roce 2014 zde společně se Simone Koller založily ateliér grafického designu Studio NOI. Po absolutoriu na Vysoké škole umění v Curychu (2006) pracovala jako samostatná designérka v londýnském studiu Value & Service (2007–2009) a jako nezávislá designérka v Londýně, Amsterdamu a New Yorku. V letech 2010–2012 působila na škole Werkplaats Typografie v Arnhemu, kde získala magisterský titul. Práce Coriny Neuenschwander zahrnuje editorský design, vizuální styly, digitální aplikace a design výstav v oblasti umění, kultury a obchodu. Dvakrát získala ocenění v rámci Swiss Design Award, byla nominována na cenu INFORM: Award for Conceptual Design a dostala se do užšího výběru na cenu Walter Tiemann Award.

V rámci Mezinárodní přehlídky: Studentské práce udělila mezinárodní porota 26. Bienále Brno 2014 čestné uznání nizozemské škole grafického designu Werkplaats Typografie, a to za práce čtyř jejích absolventek. Goda Budvytytė, Ines Cox, Anna Haas a Corina Neuenschwander pro 27. Bienále Brno byly vyzvány, aby připravily výstavu, která odrazí jejich subjektivní pohled na současný grafický design a jejímž výchozím bodem bude rozsáhlá sbírka akvizic, získaných od samých počátků Bienále Brno v 60. letech do sbírky grafického designu Moravské galerie v Brně.

Tato výstava vznikla na základě zadání kurátorů 27. Bienále Brno.
Tuto výstavu podpořilo  Velvyslanectví nizozemského království v Praze 

Místo konání