Zdeněk Ziegler

close

BB Vaše výstava na letošním bienále mimo jiné vůbec poprvé představí původní koláže, skici a podklady k filmovým plakátům, kterých jste od počátku šedesátých do konce osmdesátých let vytvořil stovky. Kterou fázi považujete osobně za tu nejzajímavější?
ZZ Považuji léta práce na filmových plakátech za jednu příjemnou fázi. Snad nejzajímavější jsou vždy začátky.

BB Kdy jste udělal první filmový plakát?
ZZ Asi v roce 1963. To člověk přišel z ulice do Ústřední půjčovny filmů, ukázal práce a oni řekli, že to s vámi zkusí, a buď se ozvali, nebo neozvali. Já měl určitou výhodu, že jsem dokázal nakreslit písmena, což ti autoři, většinou malíři, neuměli. Takže jsem tam prorazil spíše s písmovými plakáty. Třeba na film Velká cesta – plakát, který byl písmově řešený, což bylo nové. Je to vždy otázka určitého štěstí, když se někde ucházíte o práci a dáte jim něco jiného, než se očekává. Pak to třeba respektují a berou.

BB Změnila se nějak technika nebo způsob, jakým se dělaly filmové plakáty, v průběhu doby, kdy jste je navrhoval?
ZZ Trošku jo. Rozběhl se xerox, tak jste mohl něco oxeroxovat a rozmnožit. Objevila se fotosazba. To se muselo trošku projevit, ale vlastně ty nejzajímavější plakáty, které jsou nejstarší, jsou úplně rukodělné. Tam se ukazuje, že omezenost prostředků byla svým způsobem výhoda. Stejně jako byla výhoda nedostatečná informovanost, co se dělá ve světě. Není pravda, že úplně – když jste šel do knihovny, tak vám půjčili Graphis, ne domů, ale mohl jste si ho prohlédnout tam. Tyto časopisy určovaly přesně, co se děje. Ale je to něco jiného, než když tam žijete. Ta neinformovanost byla velká výhoda, protože člověk viděl jenom to, co dělají jeho kolegové tady, a každý od toho kolegy trošku něco převzal. Pak se dá říct, že to byla určitá škola, že to nějakým způsobem souviselo dohromady, i když to každý dělal jiným způsobem.

BB Existuje film, na který jste chtěl udělat filmový plakát a nebyla k tomu příležitost?
ZZ Tehdy v šedesátých letech na některý z Formanových filmů.

BB Měl jste někdy chuť dělat plakáty bez zadání?
ZZ Ne, to jsem prakticky nikdy nedělal. Vždycky to byla nějaká zakázka, nějaký úkol. Mám za to, že vždy je třeba mít určený nějaký program, i kdyby si ho měl člověk určit sám.

Celý rozhovor se Zdeňkem Zieglerem najdete v katalogu 27. Bienále Brno.

Zdeněk Ziegler (CZ)

Zdeněk Ziegler (1932) vystudoval architekturu na ČVUT v Praze. První zakázky v oblasti grafického designu realizoval na konci padesátých let. V roce 1963 vznikl první z řady filmových plakátů – Křik. V následujících letech spolupracoval s mnoha režiséry, mimo jiné s Jaromilem Jirešem, Františkem Vláčilem, Karlem Zemanem, Karlem Kachyňou, Jiřím Menzelem. Za plakátovou tvorbu získal například čestné uznání Typomundus v Montrealu, ceny na Mezinárodní výstavě filmového plakátu v Karlových Varech, Bienále Brno, ocenění zlatý a bronzový Hugo na Mezinárodním filmovém festivalu Chicago, čestné uznání v soutěži Hollywood Reporter Annual Key Award, medaili na Mezinárodní soutěži filmových plakátů v Colombu. Kromě plakátové tvorby je mimo jiné autorem stovek knižních úprav, edic, katalogů a bibliofilií, řady grafických řešení výstav, návrhů poštovních známek, logotypů a firemních identit. V letech 1990–2005 působil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové jako profesor a rektor, jako pedagog hostoval na univerzitách v Mainzu, Stuttgartu, Paříži či Istanbulu, získal čestný doktorát Miami University. Od roku 2006 vyučuje grafický design na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.

Noviny

Představení spolutvůrců 27. ročníku Bienále Brno, autorů jeho výstav, porot a účastníků sympozia formou krátkých rozhovorů.

TIRÁŽ

Rozhovory a grafická úprava: Radim Peško Radim Peško (1976) je grafický designér žijící a pracující v Londýně. Ve své práci se zaměřuje na tvorbu písem, publikací, vizuálních identit a je také iniciátorem výstavních projektů spojených s grafickým designem. V roce 2010 založil a řídí digitální písmolijnu RP Digital Type Foundry a jeho písma v současné době používá řada jednotlivců a institucí po celém světě. Mezi jeho další aktivity se řadí práce pro Moravskou galerii v Brně, Secession ve Vídni nebo Bedford Press v Londýně. Podílel se mimo jiné na identitách Boijmans Van Beuningen Museum v Rotterdamu, Stedelijk Museum v Amsterdamu, Aspen Art Museum, Fridericianum či Berlin Biennale 8. Účast na výstavách zahrnuje Graphic design in production, Minneapolis/New York, nebo Graphic Design Worlds v Triennale Design Museu v Miláně. Pravidelně spolupracuje s Kateřinou Šedou na výtvarných projektech a knihách. Byl hostujícím lektorem na Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu, École nationale supérieure des beaux-arts v Lyonu, ÉCAL v Lausanne, HFK v Brémách, KISD v Kolíně nad Rýnem, Sint-Lucas v Gentu či University of Seoul v Koreji. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně., Tomáš Celizna Tomáš Celizna (1977) se věnuje grafickému designu zejména ve spojení s novými technologiemi. Prostřednictvím Fulbrightova stipendia (2006) absolvoval studium grafického designu na Yale University School of Art v New Haven (MFA, 2008). V současné době žije a pracuje jako nezávislý designér v Amsterdamu, kde také působí jako lektor grafického designu na Gerrit Rietveld Academie. Spolupracuje mimo jiné s OASE Journal for Architecture, s Královskou akademií umění v Haagu, Sandberg Instituut, Amsterdam, a Museum of Contemporary Art Chicago. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu Brno., Adam Macháček Adam Macháček (1980) je grafický designér. Po studiích na VŠUP, Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu a ÉCAL v Lausanne spoluzaložil v roce 2004 studio Welcometo.as, od roku 2011 je členem kolektivu 201∞ Designers. Zabývá se především navrhováním knih, výstavních katalogů, ilustrací a identit. Spolupracoval mimo jiné s Moravskou galerií v Brně, Théâtre de Vevey (sezóny 2003–2012), Galerií Rudolfinum, San Francisco Museum of Modern Art, Chronicle Books, Editions Pyramyd, Památníkem národního písemnictví, Domem umění města Brna, California College of the Arts, Airbnb a dalšími. Pro Bienále Brno inicioval a připravil výstavy Work from Switzerland (2004) a From Mars (2006, spolu s Radimem Peškem). Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně. Žije a pracuje v Berkeley.
Překlady a jazyková spolupráce: Alena Benešová, Kateřina Tlachová
Produkce: Miroslava Pluháčková
Tisk: Tiskárna Helbich s. r. o.
Náklad: 2000

  1. vydání
    Vydala Moravská galerie v Brně, 2016