Goda Budvytytė, Ines Cox, Anna Haas, Corina Neuenschwander

close

BB Werkplaats Typografie (WT; postgraduální škola grafického designu v Nizozemsku) obdržela na 26. ročníku brněnského bienále 2014 čestné uznání. Porota udělila tuto cenu na základě vaší práce, která byla vybrána a vystavena na Mezinárodní přehlídce – studentské práce. Můžete nám říct něco o tom, co pro vás škola znamenala a jaký vliv na vaši práci a praxi měla?
GB & IC & AH & CN Škola určitě ovlivnila náš názor na grafický design, jeho strukturu (a nestrukturu)a jeho povahu účastníka na životě společnosti. Asi není všeobecně známo, že Werkplaats stimuluje dvě roviny praktického uplatnění svých absolventů: jednu, která se soustřeďuje na práce na zakázku, a druhou, která se týká výzkumu a vlastních projektů. Každý si pak může vybrat, na co se zaměří víc. Arnhem je dost uzavřené místo, proto nabízí hodně možností trávit čas spolu nebo naopak v osamocení. Přesně tohle je obrovský katalyzátor rozhovorů o designu a věcí kolem designu, který v konečném důsledku produkuje fyzické výsledky – vizuální jazyk. Tento jazyk je nepochybně také ovlivněn širším kontextem a historií nizozemského designu.

BB Pracujete každá nezávisle (Anna, Goda, Ines), nebo jako členka malého studia (Corina). Jak jste vnímaly přechod ze školního prostředí do praxe reálného světa?
GB & IC & AH & CN My čtyři jsme už měly za sebou nějaké studium designu i praktické zkušenosti, když jsme byly přijaty na Werkplaats Typografie (podobně jako většina ostatních spolužáků). Skutečnost, že student WT už pracuje na zakázkách a současně věnuje čas vlastním projektům, pravděpodobně pomáhá na jedné straně navázat kontakty a na druhé straně v tom, že přechod ze školy do praxe není vnímán jako obrovský skok, ale spíše jako hladké pokračování ve způsobu, jakým se člověk na škole naučil pracovat.

BB Požádali jsme vás, abyste jako východisko vaší výstavy použily sbírku grafického designu brněnského bienále. Narazili jste v ní na něco, co vás překvapilo? Jak vnímáte rozdíl mezi grafickým designem dnes a před padesáti lety?
GB & IC & AH & CN Archiv brněnského bienále je rozmístěn na několika různých místech ve městě, proto vlastní získání materiálu může být trochu pracné. Dá se říci, že východisek je celá řada. A to je přesně výraz, který mne napadá, když se začnu bavit na téma otázky, kterou jste položili a která se týká rozdílů v grafickém designu.
Nakonec jsme se uchýlily ke katalogům minulých ročníků bienále, abychom získaly úplný (a kompaktní) přehled o tom, co je k dispozici. Procházet katalogy bienále znamená vidět to, co je v nich zobrazeno, poněkud zploštěle, sériově, mimo kontext a bez znalosti původu – podobně jako v případě obrázků na Instagramu nebo Tumblr – ale přesto k nám promlouvají detaily. Toto napětí mezi zploštělým a živým je fascinující. Ale zajímalo nás, co tyto rozhodující detaily odhalují o původu v procesu myšlení.
Abychom konverzaci s archivem oživily, rozhodly jsme se použít tyto detaily jako východisko zkoumání vlastní praxe, střetů mezi materiály z archivu bienále s naší vlastní prací, a konečně pro položení otázek na téma, jaká rozhodnutí jako designéři činíme: na úrovni formální, koncepční a v reakci na sociální, kulturní, ekonomické a technologické podmínky naší doby. Mohli byste říci, že šlo o introspektivní proces, který nakonec dostal tvar výstavy. Určitě je to subjektivní uchopení materiálů z archivu nebo z historie výtvarného jazyka, které hledí na příklady reprodukce formy a snaží se z nich vyčíst způsoby myšlení.

BB Když jste pracovaly na svém příspěvku pro toto bienále a procházely jeho archiv, objevily jste v něm něco pro sebe?
GB & IC & AH & CN Když jsme prohlížely rozsáhlé sbírky plakátů z archivu, objevily jsme spoustu návrhů a myšlenek, které byly srovnatelné s naší vlastní praxí. Ačkoliv provozujeme čtyři různá grafická studia, došly jsme k závěru, že se skoro vždycky dokážeme shodnout, zda na nás design ještě působí, nebo už ne. Protože jsme (většinou) hledaly černobílé reprodukce skutečných plakátů, byl náš výběr velmi intuitivní. A i přesto jsme se shodly. A tady jsme si připomněly dobu strávenou na Werkplaats Typografie jako sdílenou zkušenost – měly jsme pocit, jako bychom nebyly čtyři různé designérky s různými názory, ale jedno tělo, které vybírá jednu práci.

BB Tento ročník brněnského bienále reaguje na proměny a stav současného grafického designu, jeho množství, rozmanitost, nepřehlednost a zdánlivou povrchnost. Můžete označit některé základní parametry, aktuální témata nebo motivace současného grafického designu?
GB & IC & AH & CN Grafický design a výtvarný jazyk se dnes tak rychle rozvíjí, že prakticky nelze vystopovat jeho původ v jednom místě, jedné škole nebo jedné osobě. Proto jsme se rozhodly pohlížet na katalogy brněnského bienále jako na ekvivalent nekonečného proudu nových výtvarných materiálů, z nichž si můžeme vytáhnout formální detaily, které budeme považovat za relevantní pro současnou dobu. Co bylo z katalogů obtížné vyčíst, byly myšlenky a koncepce, které za těmi díly stály – což nám připomnělo situace vnímání grafického designu při prohlížení webu.
Tím, jak jsme spolu hovořily o našich koncepcích a designech v porovnání s archivními obrázky, jsme vytvořily jeden lineární příběh vyprávěný jedním hlasem. Sbírka výňatků je představena ve výstavním prostoru jako ‚jedna práce‘ procházející výstavním prostorem jako jednolitá řada plakátů. Kombinací výňatků z historického archivu s našimi vlastními současnými myšlenkami a jazykem chceme zahájit dialog o tom, co představuje grafický design dnes.

Goda Budvytytė (LT)

Goda Budvytytė, grafická designérka z Litvy, v současné době provozuje svoji praxi mezi Amsterdamem a Bruselem a příležitostně i v dalších městech. V roce 2008 promovala na Gerrit Rietveld Academie (Amsterdam, NL) a v následujícím roce působila na škole Werkplaats Typografie, kterou ukončila magisterským titulem (2011). Její práce zahrnuje celou škálu formátů v kulturní oblasti a zaměřuje se na způsob, jak vyjádřit různé obsahy prostřednictvím knih, tiskovin, vizuálních stylů, designu výstav a dalších čitelných způsobů vyjádření. Při realizaci svých projektů úzce spolupracuje s umělci, kurátory, fotografy, architekty i jinými designéry; často se věnuje editorskému designu.

Ines Cox (BE)

Ines Cox je nezávislé studio grafického designu se sídlem v Antverpách, založené v roce 2014. Ines Cox absolvovala Luca School of Arts (Gent) v roce 2009 a svůj druhý magisterský titul získala na škole Werkplaats Typografie (Nizozemsko) v roce 2011. Zhruba v roce 2010 založila společně s Lauren Grusenmeyer studio Cox & Grusenmeyer. Po pěti letech společné práce spustila Ines Cox svou samostatnou praxi, která nyní zahrnuje široké spektrum projektů, jako například design knih a tiskovin, design výstav, firemní vizuální styl, design webových stránek, instalace, přednáškovou činnost a workshopy. K jejím zákazníkům patří nezávislí umělci a galerie, firmy, školy i muzea. V roce 2014 začala vyučovat typografii na Královské akademii v Antverpách.

Anna Haas (CH)

Anna Haas pracuje v Curychu jako grafická designérka a ilustrátorka ve svobodném povolání. Po absolutoriu na HSLU v roce 2007 pracovala v Berlíně jako ilustrátorka na volné noze. V letech 2009–2011 působila na škole Werkplaats Typografie, kde získala v roce 2011 magisterský titul. Pracovala v Belgii, Německu a Nizozemsku, pro založení vlastního studia si v roce 2011 zvolila Curych. Působí v různých kulturních oblastech, zaměřuje se zejména na knižní design a editorské ilustrace. Od roku 2014 přednáší na katedře vizuální komunikace Vysoké školy užitých věd a umění v Lucernu (HSLU – Hochschule Luzern).

Corina Neuenschwander (CH)

Corina Neuenschwander působí jako grafická designérka v Curychu; v roce 2014 zde společně se Simone Koller založily ateliér grafického designu Studio NOI. Po absolutoriu na Vysoké škole umění v Curychu (2006) pracovala jako samostatná designérka v londýnském studiu Value & Service (2007–2009) a jako nezávislá designérka v Londýně, Amsterdamu a New Yorku. V letech 2010–2012 působila na škole Werkplaats Typografie v Arnhemu, kde získala magisterský titul. Práce Coriny Neuenschwander zahrnuje editorský design, vizuální styly, digitální aplikace a design výstav v oblasti umění, kultury a obchodu. Dvakrát získala ocenění v rámci Swiss Design Award, byla nominována na cenu INFORM: Award for Conceptual Design a dostala se do užšího výběru na cenu Walter Tiemann Award.

Noviny

Představení spolutvůrců 27. ročníku Bienále Brno, autorů jeho výstav, porot a účastníků sympozia formou krátkých rozhovorů.

TIRÁŽ

Rozhovory a grafická úprava: Radim Peško Radim Peško (1976) je grafický designér žijící a pracující v Londýně. Ve své práci se zaměřuje na tvorbu písem, publikací, vizuálních identit a je také iniciátorem výstavních projektů spojených s grafickým designem. V roce 2010 založil a řídí digitální písmolijnu RP Digital Type Foundry a jeho písma v současné době používá řada jednotlivců a institucí po celém světě. Mezi jeho další aktivity se řadí práce pro Moravskou galerii v Brně, Secession ve Vídni nebo Bedford Press v Londýně. Podílel se mimo jiné na identitách Boijmans Van Beuningen Museum v Rotterdamu, Stedelijk Museum v Amsterdamu, Aspen Art Museum, Fridericianum či Berlin Biennale 8. Účast na výstavách zahrnuje Graphic design in production, Minneapolis/New York, nebo Graphic Design Worlds v Triennale Design Museu v Miláně. Pravidelně spolupracuje s Kateřinou Šedou na výtvarných projektech a knihách. Byl hostujícím lektorem na Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu, École nationale supérieure des beaux-arts v Lyonu, ÉCAL v Lausanne, HFK v Brémách, KISD v Kolíně nad Rýnem, Sint-Lucas v Gentu či University of Seoul v Koreji. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně., Tomáš Celizna Tomáš Celizna (1977) se věnuje grafickému designu zejména ve spojení s novými technologiemi. Prostřednictvím Fulbrightova stipendia (2006) absolvoval studium grafického designu na Yale University School of Art v New Haven (MFA, 2008). V současné době žije a pracuje jako nezávislý designér v Amsterdamu, kde také působí jako lektor grafického designu na Gerrit Rietveld Academie. Spolupracuje mimo jiné s OASE Journal for Architecture, s Královskou akademií umění v Haagu, Sandberg Instituut, Amsterdam, a Museum of Contemporary Art Chicago. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu Brno., Adam Macháček Adam Macháček (1980) je grafický designér. Po studiích na VŠUP, Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu a ÉCAL v Lausanne spoluzaložil v roce 2004 studio Welcometo.as, od roku 2011 je členem kolektivu 201∞ Designers. Zabývá se především navrhováním knih, výstavních katalogů, ilustrací a identit. Spolupracoval mimo jiné s Moravskou galerií v Brně, Théâtre de Vevey (sezóny 2003–2012), Galerií Rudolfinum, San Francisco Museum of Modern Art, Chronicle Books, Editions Pyramyd, Památníkem národního písemnictví, Domem umění města Brna, California College of the Arts, Airbnb a dalšími. Pro Bienále Brno inicioval a připravil výstavy Work from Switzerland (2004) a From Mars (2006, spolu s Radimem Peškem). Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně. Žije a pracuje v Berkeley.
Překlady a jazyková spolupráce: Alena Benešová, Kateřina Tlachová
Produkce: Miroslava Pluháčková
Tisk: Tiskárna Helbich s. r. o.
Náklad: 2000

  1. vydání
    Vydala Moravská galerie v Brně, 2016