Vít Havránek

close

BB Působíte jako kurátor, teoretik umění a organizátor. Jaký je váš vztah ke grafickému designu?
VH Začnu s dojmem romantické povahy. Od prvního katalogu, na kterém jsem v životě spolupracoval, až dodnes jsem vždycky znovu udiven a nějak fascinován okamžikem, kdy se z imateriálního textu stává přesně vymezený a hranami opatřený materiální objekt. Kniha je metaforou ukončené externalizace vnitřního světa subjektu (‚…pouštního světa, obývaného jeho sestrami, v němž by se těšil nekonečné volnosti pohybu…‘). Zároveň se stane, že sumou vědomostí můžeme podložit viklající se stůl nebo rozseknout útočníkovi čelo.
To, co mě, a samozřejmě nejenom mě, zajímá, je vztah myšlenkových a uměleckých hnutí a grafických forem, zajímá mě historie grafického designu, jeho formální, modernistická a konceptuální linie, zajímá mě angažovanost v boji proti útisku a násilí grafickou formou jako v případě aktivistických plakátů z různých zemí a období, DIY ad. Je toho zkrátka víc.

BB Jaký je váš pohled na bienále grafického designu z pozice někoho, kdo se často pohybuje v prostředí bienále zaměřených na výtvarné umění?
VH V současném umění je situace poněkud jiná, protože mezinárodních bienále jsou ročně desítky, jsou vitrínou fungování ‚kulturního průmyslu‘ a někdy jejich témata i projevy mají díky tomu povrchně deklarativní povahu. Někteří kritici mluvili před pár lety o vlně bienálového umění (současného umění určeného k bienálové konzumaci). I tak některá z bienále stimulují uměleckou tvorbu i reflexi o umění. A přestože grafický design pokrývá naše okolí daleko víc než současné umění, tolik možností veřejného srovnávání jako v současném umění se grafikům a grafičkám nenabízí. V tom je jedinečnost brněnského bienále.

BB Patří grafický design do galerie?
VH Nemůžu mluvit za všechny galerie, ale já jsem s grafiky, umělci i architekty v minulosti několikrát spolupracoval – na různých experimentech a alternativách, aby se návštěvníci nemuseli dívat plakáty zarámované v úhledně zavěšených rámech. Takže patří a myslím, že by se měl grafický design k takové formě veřejné prezentace stavět aktivně, a nepřejímat pasivně standardní muzeální postupy.

BB Jak si vysvětlujete poměrně malý zájem současné teorie o grafický design a vizuální komunikaci? Jsou tu důležitější témata, otupilo nás množství obrazů v každodenním životě, anebo se těžiště diskuse jen přesunulo jinam?
VH To je zajímavá otázka a bylo by dobré najít příčinu. Já si to vysvětluji tak, že v oboru, kde většina uměleckých prací vzniká na zakázku tak jako v grafickém designu, tyto práce vzbuzují méně otázek než například v současném umění, kde je smysl a ukotvení umělci i teorií neustále hledán. Ale na druhou stranu myslím, že o grafickém designu se píše také v rámci širších témat dějin kultury, dějin umění, kulturálních studií apod. Tam je nahlížen jako součást různých dobových hnutí, a nedávalo by moc smyslu vydělovat ho a posuzovat ho izolovaně.

BB Nadcházející ročník bienále reaguje na proměny a stav současného grafického designu; jeho množství, rozmanitost, nepřehlednost či zdánlivou povrchnost. Dokázal byste pojmenovat některé ze základních parametrů, aktuálních témat či motivací současného grafického designu?
VH Zdá se mi, že už delší dobu je určitá linie grafického designu cerebrální aktivitou a že v současném umění dochází k vyčerpání retro přístupů. Takže otázkou, jejíž odpověď bych u grafického designu hledal, je, jak v digitálním prostředí, post-internetu, generativních softwarech, průmyslu her ad. najít souvislost s problémy života lidí – ideologií, politikou, ekologií, aktivismem apod.

Vít Havránek (CZ)

Vít Havránek (1971) je kurátor, teoretik umění a organizátor. Od roku 2002 pracuje jako ředitel iniciativy na podporu současného umění tranzit.cz. Předtím pracoval jako kurátor Galerie hlavního města Prahy a Národní galerie v Praze. Je spoluzakladatelem skupiny pas (produkce aktivit současnosti, spolu s Tomášem Vaňkem a Jiřím Skálou). Byl kurátorem a spolukurátorem řady výstav, mimo jiné: Ján Mančuška, První retrospektiva, GHMP, Muzeum Sztuki Łódź, MG v Brně; Report on the Construction of a Spaceship Module, New Museum HUB, New York; Adaptation, Steirischer Herbst; Manifesta 8, The European Biennial for Contemporary Art, Murcia, Cartagena; Monument Transformace, 2007–2010, Centro Monthermoso, Vitoria; GHMP Praha; Le Plateau, Paris, ad.; tranzit – Auditorium, Stage, Backstage, Frankfurter Kunstverein, Jiří Kovanda, DUMB Brno; Otto Piene, GHMP; akce, slovo, pohyb, prostor, GHMP Praha. Editor a spolueditor knih Eva Koťátková, Obrazový atlas dívky, která…, Ján Mančuška, První inventura; H.U. Obrist Czech Files; Atlas to Transformation; Autobiographies; The Need to Document, Lanterna Magika; action, word, movement, space, autor textů v knihách a časopisech (The Green Room, Springerin, Manifesta Journal ad.). Působil na VŠUP v Praze a North Carolina University Prague Institute, jako host přednášel a účastnil se diskusí na MIT Boston, Amsterdam University, Documenta 12, Museum of Modern Art Warsaw ad.

Noviny

Představení spolutvůrců 27. ročníku Bienále Brno, autorů jeho výstav, porot a účastníků sympozia formou krátkých rozhovorů.

TIRÁŽ

Rozhovory a grafická úprava: Radim Peško Radim Peško (1976) je grafický designér žijící a pracující v Londýně. Ve své práci se zaměřuje na tvorbu písem, publikací, vizuálních identit a je také iniciátorem výstavních projektů spojených s grafickým designem. V roce 2010 založil a řídí digitální písmolijnu RP Digital Type Foundry a jeho písma v současné době používá řada jednotlivců a institucí po celém světě. Mezi jeho další aktivity se řadí práce pro Moravskou galerii v Brně, Secession ve Vídni nebo Bedford Press v Londýně. Podílel se mimo jiné na identitách Boijmans Van Beuningen Museum v Rotterdamu, Stedelijk Museum v Amsterdamu, Aspen Art Museum, Fridericianum či Berlin Biennale 8. Účast na výstavách zahrnuje Graphic design in production, Minneapolis/New York, nebo Graphic Design Worlds v Triennale Design Museu v Miláně. Pravidelně spolupracuje s Kateřinou Šedou na výtvarných projektech a knihách. Byl hostujícím lektorem na Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu, École nationale supérieure des beaux-arts v Lyonu, ÉCAL v Lausanne, HFK v Brémách, KISD v Kolíně nad Rýnem, Sint-Lucas v Gentu či University of Seoul v Koreji. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně., Tomáš Celizna Tomáš Celizna (1977) se věnuje grafickému designu zejména ve spojení s novými technologiemi. Prostřednictvím Fulbrightova stipendia (2006) absolvoval studium grafického designu na Yale University School of Art v New Haven (MFA, 2008). V současné době žije a pracuje jako nezávislý designér v Amsterdamu, kde také působí jako lektor grafického designu na Gerrit Rietveld Academie. Spolupracuje mimo jiné s OASE Journal for Architecture, s Královskou akademií umění v Haagu, Sandberg Instituut, Amsterdam, a Museum of Contemporary Art Chicago. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu Brno., Adam Macháček Adam Macháček (1980) je grafický designér. Po studiích na VŠUP, Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu a ÉCAL v Lausanne spoluzaložil v roce 2004 studio Welcometo.as, od roku 2011 je členem kolektivu 201∞ Designers. Zabývá se především navrhováním knih, výstavních katalogů, ilustrací a identit. Spolupracoval mimo jiné s Moravskou galerií v Brně, Théâtre de Vevey (sezóny 2003–2012), Galerií Rudolfinum, San Francisco Museum of Modern Art, Chronicle Books, Editions Pyramyd, Památníkem národního písemnictví, Domem umění města Brna, California College of the Arts, Airbnb a dalšími. Pro Bienále Brno inicioval a připravil výstavy Work from Switzerland (2004) a From Mars (2006, spolu s Radimem Peškem). Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně. Žije a pracuje v Berkeley.
Překlady a jazyková spolupráce: Alena Benešová, Kateřina Tlachová
Produkce: Miroslava Pluháčková
Tisk: Tiskárna Helbich s. r. o.
Náklad: 2000

  1. vydání
    Vydala Moravská galerie v Brně, 2016