Anuschka Blommers & Niels Schumm

close

BB Věnujete se fotografii. Jaký je váš vztah ke grafickému designu?
AB & NS Pracujeme v časopiseckém prostředí.

BB Jak jste se potkali? Na čem je založena vaše spolupráce? Máte v práci rozdělené role, má každý z vás své preference k typu projektů, na kterých pracujete?
AB & NS Potkali jsme se na akademii, ale spolupracovat jsme začali až po promoci. Máme stejný cíl, ale různé přístupy. Někdy se necháme inspirovat technickým aspektem, jindy samotným okamžikem, ale nejčastěji obojím současně.

BB Vaše práce jsou vytvářeny na zakázku pro mnoho různých časopisů. Jak se vaše práce vyvinula za dobu, po kterou se fotografii věnujete?
AB & NS Když jsme začali, věnovali jsme se déle vytváření koncepce. Dnes experimentujeme s různými okamžitými nápady, a myslím, že máme jasnější představu o tom, co můžeme a co nemůžeme.

BBMezinárodní přehlídka se tentokrát zaměřuje na malé soubory, edice, vizuální identity a dlouhodobé spolupráce. Podílíte se na nějakém dlouhodobém projektu? Jak tato spolupráce vznikla?
AB & NS Náš dlouhodobý projekt se jmenuje blommers-schumm. Během let jsme spolupracovali s řadou různých lidí. Vždycky šlo o malé projekty, ale současně o budování společného přístupu s našimi spolupracovníky, o spolupráci vyplynuvší ze situace vzájemné pomoci. Po nějaké době už bylo těžké rozlišit, kdo přispěl čím, a tak jsme se rozhodli vydávat svá díla pod společným jménem.

BB Tento ročník brněnského bienále reaguje na proměny a současný stav grafického designu; na jeho množství, rozmanitost, nepřehlednost a zdánlivou povrchnost. Dokážete identifikovat některé základní parametry, aktuální témata nebo motivace současného grafického designu?
AB & NS Můžeme mluvit jen o naší vlastní práci, která je velmi rozmanitá. Pro nás je to způsob osvěžení a udržování možnosti jít všemi existujícími směry.
Myslím, že jsme si vytvořili identitu, v níž se snažíme dostávat se mimo očekávané nebo ‚nejvhodnější‘ pro daný kontext.

Anuschka Blommers & Niels Schumm (NL)

Anuschka Blommers (1969) i Niels Schumm (1969) studovali na Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu. Pracují společně od roku 1998. Blommers a Schumm zpochybňují status quo v módní fotografii tím, že se pohybují v šedé zóně mezi módou, uměním a fotografií, mění úhly pohledu a kličkují mezi různými významy. Vyvolávají tak pocit nejistoty, kdy se celý obraz může převrátit vzhůru nohama působením jediného výrazu nebo malého detailu. Jejich fotografie vycházejí v časopisech jako Fantastic Man, Gentlewoman, Another Magazine, Purple, Interview, ID, Dazed & Confused a NY Times Magazine. Výstavy jejich prací se konají v muzeích a galeriích, například v amsterdamském Stedelijk Museum, Groninger Museum, Foto Museum Foam, Schirn Kunsthalle Frankfurt, ICA v Bostonu a Deichtorhallen v Hamburku.

Noviny

Představení spolutvůrců 27. ročníku Bienále Brno, autorů jeho výstav, porot a účastníků sympozia formou krátkých rozhovorů.

TIRÁŽ

Rozhovory a grafická úprava: Radim Peško Radim Peško (1976) je grafický designér žijící a pracující v Londýně. Ve své práci se zaměřuje na tvorbu písem, publikací, vizuálních identit a je také iniciátorem výstavních projektů spojených s grafickým designem. V roce 2010 založil a řídí digitální písmolijnu RP Digital Type Foundry a jeho písma v současné době používá řada jednotlivců a institucí po celém světě. Mezi jeho další aktivity se řadí práce pro Moravskou galerii v Brně, Secession ve Vídni nebo Bedford Press v Londýně. Podílel se mimo jiné na identitách Boijmans Van Beuningen Museum v Rotterdamu, Stedelijk Museum v Amsterdamu, Aspen Art Museum, Fridericianum či Berlin Biennale 8. Účast na výstavách zahrnuje Graphic design in production, Minneapolis/New York, nebo Graphic Design Worlds v Triennale Design Museu v Miláně. Pravidelně spolupracuje s Kateřinou Šedou na výtvarných projektech a knihách. Byl hostujícím lektorem na Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu, École nationale supérieure des beaux-arts v Lyonu, ÉCAL v Lausanne, HFK v Brémách, KISD v Kolíně nad Rýnem, Sint-Lucas v Gentu či University of Seoul v Koreji. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně., Tomáš Celizna Tomáš Celizna (1977) se věnuje grafickému designu zejména ve spojení s novými technologiemi. Prostřednictvím Fulbrightova stipendia (2006) absolvoval studium grafického designu na Yale University School of Art v New Haven (MFA, 2008). V současné době žije a pracuje jako nezávislý designér v Amsterdamu, kde také působí jako lektor grafického designu na Gerrit Rietveld Academie. Spolupracuje mimo jiné s OASE Journal for Architecture, s Královskou akademií umění v Haagu, Sandberg Instituut, Amsterdam, a Museum of Contemporary Art Chicago. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu Brno., Adam Macháček Adam Macháček (1980) je grafický designér. Po studiích na VŠUP, Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu a ÉCAL v Lausanne spoluzaložil v roce 2004 studio Welcometo.as, od roku 2011 je členem kolektivu 201∞ Designers. Zabývá se především navrhováním knih, výstavních katalogů, ilustrací a identit. Spolupracoval mimo jiné s Moravskou galerií v Brně, Théâtre de Vevey (sezóny 2003–2012), Galerií Rudolfinum, San Francisco Museum of Modern Art, Chronicle Books, Editions Pyramyd, Památníkem národního písemnictví, Domem umění města Brna, California College of the Arts, Airbnb a dalšími. Pro Bienále Brno inicioval a připravil výstavy Work from Switzerland (2004) a From Mars (2006, spolu s Radimem Peškem). Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně. Žije a pracuje v Berkeley.
Překlady a jazyková spolupráce: Alena Benešová, Kateřina Tlachová
Produkce: Miroslava Pluháčková
Tisk: Tiskárna Helbich s. r. o.
Náklad: 2000

  1. vydání
    Vydala Moravská galerie v Brně, 2016