Émilie Ferrat, François Girard-Meunier

Muzeum malování podle čísel

zavřít

Když si poprvé pořídíte ,malování podle čísel‘, získáte zároveň příslib krásného uměleckého díla na první pokus. Jako nováček v této disciplíně máte jediný úkol, a to následovat jasně daný postup: vyplnit mřížku složenou z políček označených čísly korespondujícími barvami.

Mohla by tato zdánlivě tvrdohlavá a nekreativní aktivita malování podle čísel být označena za formu ,umění‘? A pokud ne, mohlo by to být ,řemeslo‘? Existuje v rámci tohoto procesu prostor pro samovolná tvůrčí gesta? A pokud ano, může malíř podle čísel vznášet jistý druh autorství svého ,díla‘? Jedna věc je jistá – totiž že status a motivace malíře podle čísel je nejasná a myšlenka sebevyjádření v této specifické oblasti je diskutabilní.

Malování podle čísel se koncepčně zabývá virtualitou a potencialitou díla spíše než dílem samotným. Předem narýsovaná mřížka čeká na vyplnění. Tato síť vyvolává otázky čitelnosti a rozpoznání obrazu. Malba podle čísel zdůrazňuje, jakou roli hrají nejen barvy, ale také zjednodušování tvarů ve vnímání a reprodukci ikonických, identifikovatelných obrazů.

Muzeum malování podle čísel je instalace vycházející z výsledků šetření a spekulací v této oblasti. Jejím záměrem je také zdůraznit možnost podvratných praktik v tomto druhu malování. Jde o vyjednávání mezi ,autentickými‘ předměty a smyšlenými artefakty.

Tento projekt podpořil Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Tato akce je součástí Off Programu – otevřeného prostoru věnovaného workshopům, intervencím a jiným oborovým prezentacím. Za obsah akce ručí její autoři. Změna programu vyhrazena.

Émilie Ferrat (FR)

Émilie Ferrat (1992) je grafická designérka. V roce 2015 absolvovala amsterdamskou Gerrit Rietveld Academie a zajímá se mimo jiné o to, jakým způsobem se vytváří, produkují a šíří obrazy a příběhy. Zaměřuje se také na různé typy zobrazovacích postupů, jejich využívání a dekontextualizaci / rekontextualizaci. V současnosti působí v nizozemském Amsterdamu a k jejím spolupracovníkům patří François Girard-Meunier.

François Girard-Meunier (CA)

Grafický designér François Girard-Meunier (1990) v roce 2015 absolvoval amsterdamskou Gerrit Rietveld Academie. Soustředí se mimo jiné na vizuální kulturu, hlavně na otázky autorství a reprezentace. Nedávno dostal v rámci projektu Call for Captions (podporovaného nadací Andrew Mellon Fund) pozvání na stáž do Kanadského centra pro architekturu (Canadian Center for Architecture). V současnosti působí v Amsterdamu a spolupracuje například s Émilií Ferrat.

Místo konání

Místodržitelský palác
Moravské náměstí 1a

Off Program

Off program je koncipován jako otevřený prostor věnovaný workshopům, intervencím a jiným oborovým prezentacím. Naváže na úspěšnou premiéru při minulém ročníku a bude tentokrát zaměřen zejména na výstavní projekty.

Za obsah akce ručí její autoři. Změna programu vyhrazena.

Místo konání

Místodržitelský palác
Moravské náměstí 1a