Design Displacement Group a Noviki

Smrt grafického designu, opera

zavřít

Design Displacement Group (DDG) si nárokuje pomyslný prostor zahrnující čas, místo, obor, kulturu, gender a státní příslušnost. Skupina sestává z šestnácti členů spolupracujících v proměnlivých konstelacích na řadě projektů, které vznikají (v reálném čase) na základě zakázek pro klienty, jako autorské práce či jako volné workshopy. Praxí DDG je způsob práce, který je třeba považovat za kolektivní a přesahující autorství; mechanismus reflexe, refrakce a spekulace nad alternativními rámci ‚produktivní‘ angažovanosti a výměny.

Během 27. Bienále Brno novým způsobem pojednáváme narativní formát opery. Čtyři velkolepé náměty naší (a kterékoli jiné) opery – láska, žárlivost, ctižádost a pomsta – se staly základem našeho příběhu o teatrálnosti a hereckých výkonech v designérské praxi. Toto vyprávění se rozvíjí v podmanivé audiovizuální prezentaci přinášející scény prosycené intrikami, pomluvami a spekulacemi.

Tato akce je součástí Off Programu – otevřeného prostoru věnovaného workshopům, intervencím a jiným oborovým prezentacím. Za obsah akce ručí její autoři. Změna programu vyhrazena.

Design Displacement Group (NL)

Skupina Design Displacement Group (DDG) vznikla v červenci 2014 jako výsledek diskusí skupiny designérů a zástupců společenských věd různého zaměření, stupně odbornosti, kultur a národností. Design Displacement Group se intenzivně zabývá budoucností designu, a to jak v teoretické, tak praktické rovině. Jeho členové spolupracují na projektech, které zčásti sami iniciují a propojují je do různých proměnlivých kompozic. Cílem DDG je zkoumat imaginativní fiktivní území designu a otvírat cestu novým způsobům tvorby a myšlení. DDG navazuje na skupinu Artist Placement Group, kterou v šedesátých letech minulého století vedli John Latham a Barbara Steveni a která se prostřednictvím ‚placementu‘ (‚umístění‘ tvůrce mimo kontext galerie) snažila nově definovat roli umělce v širším společenském kontextu. DDG se zaměřuje na stejný problém, ale na rozdíl od svých předchůdců používá termín‚ dis-placement‘. Na souřadnicích času, prostoru a místa kriticky přemýšlí o současné aplikaci (grafického) designu. Design Displacement Group se zajímá o různé aspekty kolektivního uvažování. Prostřednictvím společné a souběžné tvůrčí aktivity, především online, se snaží objevovat nové postupy a metody, což je proces, jenž po sobě zanechává designérův ‚otisk‘ a současně směřuje ke kaleidoskopické křižovatce tvorby. Při společných aktivitách se klade velký důraz na samovolný pohyb a akceptaci chyb, což jednotlivým umělcům poskytuje mimořádnou svobodu, jaké by samostatně dosahovali jen stěží. DDG využívá grafický design jako komunikační nástroj ale především, což je ještě důležitější, jako nástroj hry, čímž neustále kriticky prověřuje svůj vlastní umělecký diskurz. Nezbytnou součástí vizuálního jazyka DDG je humor působící jako svého druhu podvratná strategie. Design Displacement Group je pružné seskupení. Počet spolupracovníků se neustále mění a stejně tak se proměňují i pracovní postupy a přístup k jednotlivým projektům.

Místo konání

Místodržitelský palác
Moravské náměstí 1a

Off Program

Off program je koncipován jako otevřený prostor věnovaný workshopům, intervencím a jiným oborovým prezentacím. Naváže na úspěšnou premiéru při minulém ročníku a bude tentokrát zaměřen zejména na výstavní projekty.

Za obsah akce ručí její autoři. Změna programu vyhrazena.

Místo konání

Místodržitelský palác
Moravské náměstí 1a