Mezinárodní přehlídka

Podmínky účasti

I. Výstavní okruhy

Příklady projektů:

  • vizuální identita (jednotný vizuální styl akcí, institucí, výstav, společností nebo míst a jeho aplikace: logotypy, plakáty, tištěné materiály, manuály, webové stránky a propagační předměty atp.)
  • knižní edice a výstavní katalogy*
  • digitální média (webové projekty, motion design, video, animace, titulky)
  • plakáty*
  • časopisy, noviny a další periodika*
  • informační design (orientační a informační systémy, prostorové prvky)
  • návrhy písem (nová písma, písmolijny, příklady jejich použití)
  • obalový design*
  • další propagační materiály (letáky, brožury, inzeráty, kalendáře)*

*s ohledem na zaměření mezinárodní přehlídky 27. Bienále Brno nebudou přijaty solitéry (tj. práce sestávájící z jedné či dvou aplikací, kusů) ani grafické ilustrace, které nejsou nedílnou součástí knih nebo časopisů (volné grafické listy, původní ilustrace atp.)

II. Přihláška

Přihláška je dostupná pouze elektronicky od října 2015 a není nijak zpoplatněna. Přihlašování projektů probíhá výhradně elektronicky, autoři vybraných prací budou následně vyzváni k zaslání exponátů na výstavu poštou.

III. Termín

Termín podání online přihlášky je do 15. ledna 2016.

IV. Počet exponátů

Každý uchazeč může přihlásit pouze 1 projekt. (Projektem je myšlen celek obsahující několik aplikací.)

V. Vrácení exponátů

Exponáty vybrané výběrovou porotou na mezinárodní přehlídku budou po skončení výstavy zařazeny do sbírky grafického designu Moravské galerie v Brně. Vystavující obdrží po skončení bienále osvědčení o své účasti.

VI. Katalog

Přijetí exponátu na výstavu opravňuje pořadatele bezplatně použít zaslanou dokumentaci nebo pořídit fotoreprodukce či videozáznam exponátů pro katalog, propagaci výstavy a pro kulturně-vzdělávací činnost. Pořadatel vydá katalog, který si každý vystavující autor může objednat s 50% slevou.