Mezinárodní přehlídka

Ceny

Ředitel 27. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2016 jmenoval na doporučení organizačního výboru BB2016 mezinárodní porotu ve složení: Guus Beumer, Anuschka Blommers & Niels Schumm, Jean-Marie Courant, Vít Havránek, Jon Sueda.

Pětičlenná mezinárodní porota (Anuschka Blommers & Niels Schumm mají jeden hlas) začala jednat v úterý 14. června 2016 od 10 hodin. Jednání poroty byl přítomen Jan Press, ředitel Moravské galerie v Brně a mezinárodního bienále grafického designu Brno, Radim Peško, Tomáš Celizna a Adam Macháček, autoři letošního ročníku bienále a Marta Sylvestrová, vedoucí oddělení grafického designu Moravské galerie v Brně. Porotci zvolili předsedou Jona Suedu a místopředsedou Guuse Beumera; odsouhlaseno všemi jednomyslně. Byl prodiskutován způsob práce poroty a proces hodnocení soutěžních exponátů.

Porota nejprve diskutovala o možných kritériích pro udělení cen; po pečlivém zhodnocení všech prací na mezinárodní přehlídce se rozhodla, že namísto zaměření na tradiční pojetí vynikající kvality a individuálních cen využije této příležitosti k hlubší analýze diverzity původního výběru a podchycení šíře projevů grafických designérů v rámci výstavy.

Mezinárodní přehlídka zahrnuje celkem 44 instalací od 68 autorů a autorských kolektivů z 15 států. Mezinárodní porota je zhlédla v expozici umístěné v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně. Nejpočetnějšími kolekcemi se prezentovalo Německo (18 autorů), Česká republika (10 autorů) a USA (9 autorů).

Práce poroty skončila ve středu 15. června 2016 v 18:30 hodin.

Přehled cen Bienále Brno 2016 

Velká cena Bienále Brno 2016  –  Cena ministra kultury České republiky 
Rivista Apparente
Anna Haas (CH)

Cena primátora města Brna
Sexed Realities: To Whom Do I Owe My Body?
Anja Kaiser (DE)

Cena Českých center
Abeceda pro Futuru
Jan Brož, Michal Landa (CZ)

Cena mezinárodní poroty
Whitney Museum of American Art: New Building Materials tým designéru muzea Whitney : Hilary Greenbaum, Keri Bronk, Virginia Chow, Francesca Grassi, Liz Plahn, Kees Bakker, Sung Mun, Meg Forsyth, Seth Hoekstra (US)

Cena Bienále Brno za přínos v oboru grafického designu
František Štorm (CZ)
uděluje organizační výbor Bienále Brno / awarded by the Board of the Brno Biennial

Vyjádření mezinárodní poroty

Mezinárodní porota 27. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2016 přihlížela k výrazné kurátorské pozici výběrové poroty a snažila se jednak o porozumění, jednak o extrapolaci jejího původního přístupu, zahrnujícího mimo jiné ocenění tvorby mimo hlavní proud a nových talentů. Po pečlivém seznámení se všemi pracemi se porota rozhodla, že namísto zaměření na tradiční pojetí ‚vynikající kvality‘ a individuálních cen využije této příležitosti k hlubšímu pohledu na diverzitu původního výběru a podchycení šíře projevů grafických designérů v rámci výstavy. Po důkladné výměně názorů při prohlídce jednotlivých děl a kolektivní diskuzi porota stanovila čtyři kategorie, představující důležité pozice v současném grafickém designu a jeho praktická východiska. Jedná se o následující charakteristiky, respektive přístupy: editorský, diskurzívní, obrazový, interpretační.

Revista Apparente autorky Anny Haas je příkladem ambiciózního projektu zrealizovaného se skromnými finančními prostředky. Tento projekt ztělesňuje postavení grafického designéra jako editora i spolupracovníka. Porota oceňuje nápaditou prezentaci, která umožňuje divákovi aktivně vnímat komplexnost projektu i roli grafického designéra.

Sexed Realities: To Whom Do I Owe My Body? autorky Anji Kaiser potvrzuje výpovědní potenciál designu při formování sociálních postojů a společenské reflexi. Tato práce reprezentuje jeden ze současných přístupů v praxi grafického designu, který namísto tradičního pojetí řešení problémů volí cestu zpochybnění médií a prostředí designu jako takového.

Abeceda pro Futuru autorů Jana Brože a Michala Landy současnou optikou odkazuje na bohatou tradici evropské plakátové tvorby, využívá alfabetických systémů a přesvědčivou kombinaci textu a obrazového vyjádření.

Whitney Museum of Contemporary Art: New Building Materials je aplikace vizuální identity instituce pro novou budovu muzea, navržená interním týmem designérů. Je vyjádřením zodpovědné interpretace grafického designéra, který se pohybuje v daném rámci vymezených parametrů a pravidel, ale přitom nalézá způsob, jak jej dále tvůrčím způsobem rozvíjet. Tým grafických designérů muzea Whitney pracuje se systémem vizuální identity instituce, který vytvořilo studio Experimental Jetset, podobně kreativně jako hudebníci, jež interpretují tentýž notový zápis každý svým vlastním způsobem.

V průběhu celého procesu výběru naše multidisciplinární porota (tvořená dvěma grafickými designéry, dvěma fotografy, jedním kurátorem a jedním ředitelem instituce) vedla hluboké diskuse a polemiky zahrnující množství témat z tohoto oboru s cílem nabídnout nový pohled na to, co považujeme za široký, ale současně nejednoznačný terén. Doufáme, že se náš výběr stane oceněním prací na bienále a že vyvolá diskuzi o širším pojetí grafického designu.

Jon Sueda, předseda poroty
Guus Beumer, místopředseda poroty
Anuschka Blommers & Niels Schumm
Jean-Marie Courant
Vít Havránek