Goda Budvytytė, Ines Cox, Anna Haas, Corina Neuenschwander

zavřít

Goda Budvytytė (LT)

Goda Budvytytė, grafická designérka z Litvy, v současné době provozuje svoji praxi mezi Amsterdamem a Bruselem a příležitostně i v dalších městech. V roce 2008 promovala na Gerrit Rietveld Academie (Amsterdam, NL) a v následujícím roce působila na škole Werkplaats Typografie, kterou ukončila magisterským titulem (2011). Její práce zahrnuje celou škálu formátů v kulturní oblasti a zaměřuje se na způsob, jak vyjádřit různé obsahy prostřednictvím knih, tiskovin, vizuálních stylů, designu výstav a dalších čitelných způsobů vyjádření. Při realizaci svých projektů úzce spolupracuje s umělci, kurátory, fotografy, architekty i jinými designéry; často se věnuje editorskému designu.

Ines Cox (BE)

Ines Cox je nezávislé studio grafického designu se sídlem v Antverpách, založené v roce 2014. Ines Cox absolvovala Luca School of Arts (Gent) v roce 2009 a svůj druhý magisterský titul získala na škole Werkplaats Typografie (Nizozemsko) v roce 2011. Zhruba v roce 2010 založila společně s Lauren Grusenmeyer studio Cox & Grusenmeyer. Po pěti letech společné práce spustila Ines Cox svou samostatnou praxi, která nyní zahrnuje široké spektrum projektů, jako například design knih a tiskovin, design výstav, firemní vizuální styl, design webových stránek, instalace, přednáškovou činnost a workshopy. K jejím zákazníkům patří nezávislí umělci a galerie, firmy, školy i muzea. V roce 2014 začala vyučovat typografii na Královské akademii v Antverpách.

Anna Haas (CH)

Anna Haas pracuje v Curychu jako grafická designérka a ilustrátorka ve svobodném povolání. Po absolutoriu na HSLU v roce 2007 pracovala v Berlíně jako ilustrátorka na volné noze. V letech 2009–2011 působila na škole Werkplaats Typografie, kde získala v roce 2011 magisterský titul. Pracovala v Belgii, Německu a Nizozemsku, pro založení vlastního studia si v roce 2011 zvolila Curych. Působí v různých kulturních oblastech, zaměřuje se zejména na knižní design a editorské ilustrace. Od roku 2014 přednáší na katedře vizuální komunikace Vysoké školy užitých věd a umění v Lucernu (HSLU – Hochschule Luzern).

Corina Neuenschwander (CH)

Corina Neuenschwander působí jako grafická designérka v Curychu; v roce 2014 zde společně se Simone Koller založily ateliér grafického designu Studio NOI. Po absolutoriu na Vysoké škole umění v Curychu (2006) pracovala jako samostatná designérka v londýnském studiu Value & Service (2007–2009) a jako nezávislá designérka v Londýně, Amsterdamu a New Yorku. V letech 2010–2012 působila na škole Werkplaats Typografie v Arnhemu, kde získala magisterský titul. Práce Coriny Neuenschwander zahrnuje editorský design, vizuální styly, digitální aplikace a design výstav v oblasti umění, kultury a obchodu. Dvakrát získala ocenění v rámci Swiss Design Award, byla nominována na cenu INFORM: Award for Conceptual Design a dostala se do užšího výběru na cenu Walter Tiemann Award.

Místo konání

Univerzitní Kino Scala
Moravské náměstí 3

Sympozium
17. – 19. června 2016

Ve dnech 17., 18. a 19. června 2016 proběhne třídenní cyklus přednášek a prezentací světově významných tvůrců a teoretiků designu.

Sympozium nabídne možnost seznámit se s osobnostmi grafického designu, s jejich prací a názory. Rovněž bude i příležitostí k osobním rozhovorům a kritické diskusi. Pracovními jazyky jsou čeština a angličtina.

Moderuje Oliver Klimpel Designér Oliver Klimpel pobýval více než 15 let pracovně v Londýně, v současné době žije v Berlíně. Autorsky zpracoval mnoho projektů publikací a vizuální identity ve Velké Británii i v dalších zemích. Ve své práci kombinuje designérské projekty s výzkumnou prací v oblasti vizuální kultury a umění. Často publikuje a přednáší v různých zemích. V letech 2008–2015 v rámci svého působení na Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB) provedl komplexní reorganizaci kurzu Systém – Design. V nedávné době začal na pozvání Centra současného umění v Tchaj-peji zpracovávat výzkumný projekt grafického designu, jehož záměrem je analyzovat a aktivně a kriticky definovat identitu uměleckých a kulturních organizací. V květnu zahajuje v Tokiu projekt zaměřený na narativní struktury.

Změna programu vyhrazena.

Místo konání

Univerzitní Kino Scala
Moravské náměstí 3